EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse teated 2021

Leader-programmi logo. UUS! Väike

Leader-programmi logo koguduse veebilehele. Väike

November 2022

 • P, 6. kl 11.00 Jumalateenistus. Armulaud. Gustav II Adolfi päev
 • T, 8. kl 14.00 Piiblitund Nõo hooldekodus
 • P, 13. kl 11.00 Isadepäeva perejumalateenistus
 • K, 16. kl 12.00 Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
 • R, 18. kl 19.30 Taizé-palvus kirikus
 • P, 20. kl 11.00 Surnutepüha jumalateenistus. Armulaud. Laulab EELK Nõo koguduse segakoor
 • P, 27. kl 11.00 I advendi jumalateenistus. Armulaud. Teenib õp Diina Tuulik

Oktoober 2022

 • P, 2. kl 11.00 Jumalateenistus. Armulaud. Jutlustab Rakvere Karmeli koguduse pastor Sven-Joonatan Siibak. Laulab Tuulikute pereansambel
 • P, 9. kl 11.00 Lõikustänupüha jumalateenistus. Armulaud. Laulavad koguduse koorid
 • T, 11. kl 14.00 Piiblitund Nõo hooldekodus
 • P, 16. kl 11.00 Jumalateenistus. Armulaud
 • K, 19. kl 12.00 Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
 • R, 21. kl 19.30 Taizé-palvus kirikus
 • P, 23. kl 11.00 Misjonipüha jumalateenistus. Teenib õp Diina Tuulik
 • P, 30. kl 11.00 Jumalateenistus. Armulaud
 • E, 31. kl 18.00 Usupuhastuspüha jumalateenistus

September 2022

 • N, 29. kl 18.00 Sügisese leerikursuse algus kirikus. II avatund

Õpetaja kõnetunnid kiriku kantseleis (käärkambris) kolmapäeviti ja reedeti kell 9.30–11.30 ning neljapäeviti kell 16.00–18.00


 • Algab meie koguduse pühapäevakoolihooaeg. Septembris toimuvad tunnid igal pühapäeval algusega kell 13.00 kirikuaias või kirikus. Tunde viib läbi õpetaja Imbi Tanilsoo.
 • Algab meie koguduse osadusgrupi tundide teine hooaeg. Esimene tund toimub teisipäeval, 20. septembril algusega kell 17.30 meie kiriku käärkambris,
 • Algab meie koguduse sügisene leerikursus. Avatunnid toimuvad kirikus pühapäeval, 25. septembril 2022 kell 14.00 ja neljapäeval, 29. septembril 2022 kell 18.00. Edasised tunnid lepitakse kokku juba ühiselt. Oodatud on nii noored kui vanad.

 • 12. augustil 2020 kuulutati välja Nõo Püha Laurentsiuse kiriku restaureerimise toetuseks annetuste kogumise teine etapp. Seisuga 2. september 2022 on annetusi laekunud 2 295,43 eurot. Annetusi saab, nagu ennegi, teha nii sularahas koguduse õpetaja kätte kui ka koguduse Swedbanki arvele nr EE11 2200 2210 5844 2062 (saaja: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus). Täname südamest kõiki seniseid ja tulevasi annetajaid!
 • Liikmeannetust 2022. aasta eest saab teha nii sularahas koguduse kantseleis kiriku käärkambris kui ka pangaülekandega (a/a nr EE23 1010 1520 0609 1003 SEB pangas, saaja: EELK Nõo Kogudus, selgitus: „NIMI. Liikmeannetus EELK Nõo kogudusele“). Annetussumma on vaba. Palume kõigil koguduseliikmeil teha oma liikmeannetus hiljemalt 31. detsembriks 2022! Kui soovite oma kogudusele tehtud liikme- või muust annetusest 2023. aastal tulumaksu tagasi saada, siis palun lisage pangaülekande selgitusse oma isikukood.
EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus
Tartu tn 2, 61601 Nõo Tartumaa, reg nr 80210421
A/a EE23 1010 1520 0609 1003 (saaja: EELK Nõo Kogudus)
ANNETUSED KIRIKU RESTAUREERIMISEKS:
A/a EE11 2200 2210 5844 2062 (saaja: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus)
Juhatuse esimees Madis Kanarbik tel 504 6570; e-post madis.kanarbik@gmail.com
Koguduse õpetaja Mart Jaanson tel 745 5195 (kantseleis), 749 3344 (kodus), 5661 1443; e-post mart.jaanson@eelk.ee
Koguduse veebilehekülg www.nookirik.ee

EELK Nõo Püha Laurentsiuse kogudus
Reg nr 80210421
Tartu tänav 2, 61601 Nõo, Tartumaa
A/a nr EE23 1010 1520 0609 1003, SEB (saaja: EELK Nõo Kogudus)

Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00

Telefon kantseleis: 745 5195
E-post: noo@eelk.ee
Koduleht: www.nookirik.ee

Koguduse õpetaja Mart Jaanson
Tel: 749 3344 (kodus), 5661 1443
E-post: mart.jaanson@eelk.ee

Juhatuse esimees Madis Kanarbik
Tel: 504 6570
E-post: madis.kanarbik@gmail.com