EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse teated 2021

Leader-programmi logo. UUS! Väike

Leader-programmi logo koguduse veebilehele. Väike

Juuni 2022

 • L, 4. kl 12.00 Eesti lipu 138. sünnipäeva tähistamine kirikuesisel lipuplatsil ja kirikus (kell 12.00–13.00 väliaktus lipuplatsil, kell 13.00–14.00 ajaloodoktor Aivar Põldvee loeng „Vennad Kilgid, Nõo köstrid ja koolmeistrid Rootsi ajal“, laulavad EELK Nõo koguduse segakoor ja Nõo kiriku meesansambel)
 • P, 5. kl 11.00 I nelipüha armulauaga jumalateenistus, leeripüha
 • E, 6. kl 18.00 II nelipüha jumalateenistus
 • R, 10. kl 18.00–23.00 Kirikute Öö üritused, kirikuaias avatud suvekohvik
 • L, 11. kl 14.00 EELK Valga praostkonna laulupäeva kontsertjumalateenistus Hargla kirikus
 • P, 12. kl 11.00 Kolmainupüha jumalateenistus. Armulaud
 • T, 14. kl 14.00 Piiblitund Nõo hooldekodus
 • K, 15. kl 12.00 Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
 • R, 17. kl 19.30 Taizé-palvus kirikus
 • P, 19. kl 11.00 Jumalateenistus. Armulaud. Teenib õp Diina Tuulik
 • P, 26. kl 11.00 Surnuaiapüha Nõo surnuaial

Mai 2022

 • P, 29. kl 11.00 Jumalateenistus. Armulaud

Õpetaja kõnetunnid kiriku kantseleis (käärkambris) kolmapäeviti ja reedeti kell 9.30–12.30 ning neljapäeviti kell 16.00–18.00


 • 12. augustil 2020 kuulutati välja Nõo Püha Laurentsiuse kiriku restaureerimise toetuseks annetuste kogumise teine etapp. Seisuga 24. september 2021 on annetusi laekunud 1 392, 31 eurot. Annetusi saab, nagu ennegi, teha nii sularahas koguduse õpetaja kätte kui ka koguduse Swedbanki arvele nr EE11 2200 2210 5844 2062 (saaja: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus). Täname südamest kõiki seniseid ja tulevasi annetajaid!
 • Liikmeannetust 2022. aasta eest saab teha nii sularahas koguduse kantseleis kiriku käärkambris kui ka pangaülekandega (a/a nr EE23 1010 1520 0609 1003 SEB pangas, saaja: EELK Nõo Kogudus, selgitus: „NIMI. Liikmeannetus EELK Nõo kogudusele“). Annetussumma on vaba. Palume kõigil koguduseliikmeil teha oma liikmeannetus hiljemalt 31. detsembriks 2022! Kui soovite oma kogudusele tehtud liikme- või muust annetusest 2023. aastal tulumaksu tagasi saada, siis palun lisage pangaülekande selgitusse oma isikukood.
EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus
Tartu tn 2, 61601 Nõo Tartumaa, reg nr 80210421
A/a EE23 1010 1520 0609 1003 (saaja: EELK Nõo Kogudus)
ANNETUSED KIRIKU JA KÕRVALHOONE RESTAUREERIMISEKS:
A/a EE11 2200 2210 5844 2062 (saaja: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus)
Juhatuse esimees Madis Kanarbik tel 504 6570; e-post madis.kanarbik@gmail.com
Koguduse õpetaja Mart Jaanson tel 745 5195 (kantseleis), 749 3344 (kodus), 5661 1443; e-post mart.jaanson@eelk.ee
Koguduse veebilehekülg www.nookirik.ee

EELK Nõo Püha Laurentsiuse kogudus
Reg nr 80210421
Tartu tänav 2, 61601 Nõo, Tartumaa
A/a nr EE23 1010 1520 0609 1003, SEB (saaja: EELK Nõo Kogudus)

Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00

Telefon kantseleis: 745 5195
E-post: noo@eelk.ee
Koduleht: www.nookirik.ee

Koguduse õpetaja Mart Jaanson
Tel: 749 3344 (kodus), 5661 1443
E-post: mart.jaanson@eelk.ee

Juhatuse esimees Madis Kanarbik
Tel: 504 6570
E-post: madis.kanarbik@gmail.com