EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse teated 2021

Leader-programmi logo. UUS! Väike

Leader-programmi logo koguduse veebilehele. Väike

 

 

 

 

Juuli 2021

 • L, 3. kl 15.00 EELK Valga praostkonna laulupäeva kontsert Rannu Püha Martini kirikus, rongkäik algab kell 14.30
 • P, 4. kl 11.00 Jumalateenistus. Armulaud
 • E–K, 5.–7. EELK Valga praostkonna lastelaager RMK Soontaga telkimisalal
 • P, 11. kl 11.00 Jumalateenistus
 • P, 18. kl 11.00 Jumalateenistus. Leeri mälestuspäev. Armulaud
 • E–T, 19.–20. Koguduse bussiekskursioon EELK Pärnu praostkonda
 • K, 21. kl 12.00 Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
 • P, 25. kl 11.00 Jumalateenistus

Juuni 2021

 • P, 27. kl 11.00 Surnuaiapüha jumalateenistus Nõo kalmistul

Õpetaja kõnetunnid kiriku kantseleis (käärkambris) kolmapäeviti ja reedeti kell 9.30–12.30 ning neljapäeviti kell 16.00–18.00

 • Pühapäeval, 18. juulil 2021 algusega kell 11.00 toimub Nõo Püha Laurentsiuse kirikus leeri mälestuspäeva jumalateenistus. Oodatud on need, kelle leeriõnnistamisest möödub 2021. aastal ümmargune arv (60, 50, 25, 10 jne) aastaid, aga ka kõik need, kes soovivad lihtsalt oma leeripäeva meenutada. Andke palun endast koguduse õpetajale aegsasti teada!
 • 15. juunist kuni 14. augustini 2021 osaleb meie kogudus üle-eestilises projektis “Teeliste kirikud”. Sel puhul hoiame oma kiriku uksed lahti teisipäevast reedeni kell 10.00–15.00 ja laupäeval kell 11.00–15.00. Projekti edukaks teostamiseks vajab kogudus, nagu ikka, vabatahtlikke kirikuvalvajaid. Kui teile sobib nimetatud ajavahemikust mõni päev, et veeta aega keskaegses kirikus uksi lahti hoides, siis palun andke sellest teada koguduse õpetajale või pange oma nimi kirja kiriku pikihoones lauluraamatute juures asuvasse graafikusse!
 • 28. mail avati kirikuaias abihoone varjualuses Anne-Ly Koogikoja kohvik. Lähipäevade lahtiolekuajad on järgmised:

R, 25.06.21 kell 15.00–18.00

L, 26.06.21 kell 12.00–15.00

P, 27.06.21 kell 12.00–15.00

 • Alates 23. maist saab kiriku pikihoone interjööri seintel vaadata Elle Metsa fotonäitust “Imeline Island”. Näitus jääb üles kuni 7. juulini 2021. Seda saab külastada kantselei lahtiolekuaegadel ning pühapäevase jumalateenistuse eel ja järel, kuid alates 15. juunist ka seoses meie koguduse osalemisega “Teeliste kirikute” projektis, mil kirik on lahti teisipäevast reedeni kell 10.00–15.00 ja laupäeval kell 11.00–15.00.
 • 12. augustil 2020 kuulutati välja Nõo Püha Laurentsiuse kiriku restaureerimise toetuseks annetuste kogumise teine etapp. Seisuga 17. juuni 2021 on annetusi laekunud 1310 eurot. Annetusi saab, nagu ennegi, teha nii sularahas koguduse õpetaja kätte kui ka koguduse Swedbanki arvele nr EE11 2200 2210 5844 2062 (saaja: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus). Täname südamest kõiki seniseid ja tulevasi annetajaid!
 • Liikmeannetust 2021. aasta eest saab teha nii sularahas koguduse kantseleis kiriku käärkambris kui ka pangaülekandega (a/a nr EE23 1010 1520 0609 1003 SEB pangas, saaja: EELK Nõo Kogudus, selgitus: „NIMI. Liikmeannetus EELK Nõo kogudusele“). Annetussumma on vaba. Palume kõigil koguduseliikmeil teha oma liikmeannetus hiljemalt 31. detsembriks 2021! Kui soovite oma kogudusele tehtud liikme- või muust annetusest 2022. aastal tulumaksu tagasi saada, siis palun lisage pangaülekande selgitusse oma isikukood.
EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus
Tartu tn 2, 61601 Nõo Tartumaa, reg nr 80210421
A/a EE23 1010 1520 0609 1003 (saaja: EELK Nõo Kogudus)
ANNETUSED KIRIKU JA KÕRVALHOONE RESTAUREERIMISEKS:
A/a EE11 2200 2210 5844 2062 (saaja: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus)
Juhatuse esimees Madis Kanarbik tel 504 6570; e-post madis.kanarbik@gmail.com
Koguduse õpetaja Mart Jaanson tel 745 5195 (kantseleis), 749 3344 (kodus), 5661 1443; e-post mart.jaanson@eelk.ee
Koguduse veebilehekülg www.nookirik.ee

EELK Nõo Püha Laurentsiuse kogudus
Reg nr 80210421
Tartu tänav 2, 61601 Nõo, Tartumaa
A/a nr EE23 1010 1520 0609 1003, SEB (saaja: EELK Nõo Kogudus)

Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00

Telefon kantseleis: 745 5195
E-post: noo@eelk.ee
Koduleht: www.nookirik.ee

Koguduse õpetaja Mart Jaanson
Tel: 749 3344 (kodus), 5661 1443
E-post: mart.jaanson@eelk.ee

Juhatuse esimees Madis Kanarbik
Tel: 504 6570
E-post: madis.kanarbik@gmail.com