EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse teated 2021

Leader-programmi logo. UUS! Väike

Leader-programmi logo koguduse veebilehele. Väike

 

Juuni 2023

  • L, 10. kl 17.00 Nõo kiriku meesansambli kontsert Urvaste kirikus
  • P, 11. kl 11.00 Jumalateenistus. Leeripüha. Armulaud
  • T, 13. kl 14.00 Piiblitund Nõo hooldekodus
  • P, 18. kl 11.00 Jumalateenistus. Armulaud
  • P, 25. kl 11.00 Surnuaiapüha jumalateenistus Nõo surnuaial

Õpetaja kõnetunnid kiriku kantseleis (käärkambris) kolmapäeviti ja reedeti kell 9.30–11.30 ning neljapäeviti kell 16.00–18.00


  • Alates 11. juunist 2023 toimuvad meie kirikuhoone siseremondi tõttu jumalateenistused ajutiselt Nõo muusikakooli saalis (Tartu tn 14, Nõo alevik). Remondi lõpu kohta jälgige palun reklaami!
  • Meie koguduse pühapäevakoolitunnid toimuvad pühapäeviti algusega kell 13.00 Nõo vallamajas või kirikus. Tunde viib läbi õpetaja Imbi Tanilsoo, lähemat infot saab samuti temalt (tel +372 525 6607, e-post imbitanilsoo@gmail.com).

  • 12. augustil 2020 kuulutati välja Nõo Püha Laurentsiuse kiriku restaureerimise toetuseks annetuste kogumise teine etapp. Seisuga 2. september 2022 on annetusi laekunud 2 295,43 eurot. Annetusi saab, nagu ennegi, teha nii sularahas koguduse õpetaja kätte kui ka koguduse Swedbanki arvele nr EE11 2200 2210 5844 2062 (saaja: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus). Täname südamest kõiki seniseid ja tulevasi annetajaid!
  • Liikmeannetust 2023. aasta eest saab teha nii sularahas koguduse kantseleis kiriku käärkambris kui ka pangaülekandega (a/a nr EE23 1010 1520 0609 1003 SEB pangas, saaja: EELK Nõo Kogudus, selgitus: „NIMI. Liikmeannetus EELK Nõo kogudusele“). Annetussumma on vaba. Palume kõigil koguduseliikmeil teha oma liikmeannetus hiljemalt 31. detsembriks 2023! Kui soovite oma kogudusele tehtud liikme- või muust annetusest 2024. aastal tulumaksu tagasi saada, siis palun lisage pangaülekande selgitusse oma isikukood.
EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus
Tartu tn 2, 61601 Nõo Tartumaa, reg nr 80210421
A/a EE23 1010 1520 0609 1003 (saaja: EELK Nõo Kogudus)
ANNETUSED KIRIKU RESTAUREERIMISEKS:
A/a EE11 2200 2210 5844 2062 (saaja: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus)
Juhatuse esimees Madis Kanarbik tel 504 6570; e-post madis.kanarbik@gmail.com
Koguduse õpetaja Mart Jaanson tel 745 5195 (kantseleis), 749 3344 (kodus), 5661 1443; e-post mart.jaanson@eelk.ee
Koguduse veebilehekülg www.nookirik.ee

EELK Nõo Püha Laurentsiuse kogudus
Reg nr 80210421
Tartu tänav 2, 61601 Nõo, Tartumaa
A/a nr EE23 1010 1520 0609 1003, SEB (saaja: EELK Nõo Kogudus)

Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00

Telefon kantseleis: 745 5195
E-post: noo@eelk.ee
Koduleht: www.nookirik.ee

Koguduse õpetaja Mart Jaanson
Tel: 749 3344 (kodus), 5661 1443
E-post: mart.jaanson@eelk.ee

Juhatuse esimees Madis Kanarbik
Tel: 504 6570
E-post: madis.kanarbik@gmail.com