EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse teated 2021

Leader-programmi logo. UUS! Väike

Leader-programmi logo koguduse veebilehele. Väike

Jaanuar 2022

 • L, 1. kl 11.00 Uusaasta jumalateenistus. Armulaud
 • P, 2. kl 11.00 Jumalateenistus. Armulaud
 • N, 6. kl 18.00 Kolmekuningapäeva jumalateenistus. Armulaud
 • P, 9. kl 11.00 Jumalateenistus
 • P, 16. kl 11.00 Jumalateenistus. Armulaud

Detsember 2021

 • P, 5. kl 11.00 II advendi jumalateenistus. Armulaud. Laulab segakoor Vega
 • L, 11. kl 14.00 EELK Valga praostkonna muusikaline advendijumalateenistus Laatre kirikus
 • P, 12. kl 11.00 III advendi jumalateenistus. Armulaud. Laulab koguduse segakoor
 • P, 12. kl 14.00 Muusikaline advendijumalateenistus Rannu Püha Martini kirikus. Laulab EELK Nõo koguduse segakoor
 • K, 15. kl 12.00 Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
 • R, 17. kl 19.30 Taizé-palvus kirikus
 • P, 19. kl 11.00 IV advendi jumalateenistus. Leeripüha. Armulaud
 • T, 21. kl 17.30 Osadusgrupi tund kiriku käärkambris
 • R, 24. kl 16.00 Jõuluõhtu jumalateenistus
 • L, 25. kl 11.00 I jõulupüha jumalateenistus. Armulaud. Laulab Nõo kiriku meesansambel
 • P, 26. kl 11.00 II jõulupüha jumalateenistus
 • R, 31. kl 18.00 Vana-aastaõhtu jumalateenistus. Armulaud

Õpetaja kõnetunnid kiriku kantseleis (käärkambris) kolmapäeviti ja reedeti kell 9.30–12.30 ning neljapäeviti kell 16.00–18.00


 • Teisipäeval, 16. novembril 2021 kell 17.30 alustab meie kiriku käärkambris kooskäimisi koguduse osadusgrupp. Korraldajate sõnul on osadusgrupi eesmärk: “jagada elukogemusi ja arutleda elu- ning usuküsimuste üle”. Oodatud on nii noored kui vanad, mehed kui naised!
 • 12. augustil 2020 kuulutati välja Nõo Püha Laurentsiuse kiriku restaureerimise toetuseks annetuste kogumise teine etapp. Seisuga 24. september 2021 on annetusi laekunud 1 392, 31 eurot. Annetusi saab, nagu ennegi, teha nii sularahas koguduse õpetaja kätte kui ka koguduse Swedbanki arvele nr EE11 2200 2210 5844 2062 (saaja: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus). Täname südamest kõiki seniseid ja tulevasi annetajaid!
 • Liikmeannetust 2021. aasta eest saab teha nii sularahas koguduse kantseleis kiriku käärkambris kui ka pangaülekandega (a/a nr EE23 1010 1520 0609 1003 SEB pangas, saaja: EELK Nõo Kogudus, selgitus: „NIMI. Liikmeannetus EELK Nõo kogudusele“). Annetussumma on vaba. Palume kõigil koguduseliikmeil teha oma liikmeannetus hiljemalt 31. detsembriks 2021! Kui soovite oma kogudusele tehtud liikme- või muust annetusest 2022. aastal tulumaksu tagasi saada, siis palun lisage pangaülekande selgitusse oma isikukood.
EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus
Tartu tn 2, 61601 Nõo Tartumaa, reg nr 80210421
A/a EE23 1010 1520 0609 1003 (saaja: EELK Nõo Kogudus)
ANNETUSED KIRIKU JA KÕRVALHOONE RESTAUREERIMISEKS:
A/a EE11 2200 2210 5844 2062 (saaja: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus)
Juhatuse esimees Madis Kanarbik tel 504 6570; e-post madis.kanarbik@gmail.com
Koguduse õpetaja Mart Jaanson tel 745 5195 (kantseleis), 749 3344 (kodus), 5661 1443; e-post mart.jaanson@eelk.ee
Koguduse veebilehekülg www.nookirik.ee

EELK Nõo Püha Laurentsiuse kogudus
Reg nr 80210421
Tartu tänav 2, 61601 Nõo, Tartumaa
A/a nr EE23 1010 1520 0609 1003, SEB (saaja: EELK Nõo Kogudus)

Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00

Telefon kantseleis: 745 5195
E-post: noo@eelk.ee
Koduleht: www.nookirik.ee

Koguduse õpetaja Mart Jaanson
Tel: 749 3344 (kodus), 5661 1443
E-post: mart.jaanson@eelk.ee

Juhatuse esimees Madis Kanarbik
Tel: 504 6570
E-post: madis.kanarbik@gmail.com