Lastetöö

2006. aasta oktoobris käivitus meie koguduses pärast mitmeaastast vaheaega uuesti pühapäevakool. Tunnid toimusid Luke külakeskuses ja neid viis esialgu läbi koguduse õpetaja Mart Jaanson koos koguduseliikme Marju Liblikuga. Tundides räägiti piiblilugusid, meisterdati ja lauldi, vahel ka söödi üheskoos.
Alates 2007. aasta sügisest asus pühapäevakoolis tööle kaks uut õpetajat: koguduseliige Imbi Tanilsoo ja tollane Tartu Ülikooli usuteaduskonna üliõpilane Martin Uudevald. Imbi on jäänud meie koguduse pühapäevakooliõpetajaks siiani. Tema meisterdamisanne on leidnud tunnustust ka EELK-s laiemalt. Martin töötas meil kuni 2008. aasta maikuuni. Tema oma kunstiandega tõi tundidesse tublisti värskust. On vahva märkida, et Martini ja Liisa Murdvee valmistatud pühapäevakooli tort pälvis 2008. aasta veebruaris Nõo valla tordivõistlusel esikoha.
Lukele kogunesid peale külalaste ka lapsed Nõo alevikust ja mujalt. Seepärast tuleb rõhutada head koostöö mõnede lapsevanematega, kes hoolitsesid lahkesti transpordi eest ja viibisid ka paljudes tundides.
Alates 2007. aastast hakkas meie koguduse pühapäevakoolitööd rahaliselt toetama Soome misjoniselts Külvaja ja see tänuväärne toetus on jätkunud siiani.
Septembris 2009 kolis pühapäevakool Luke külakeskusest Marju Libliku koju Luke külas. Marju oli hiljuti oma kodu remontinud mõttega, et ehk on seal tarvis hakata pühapäevakoolitunde läbi viima ja nüüd see vajadus tekkiski. See, kes on Marju juures käinud, teab, kui lastesõbralik ja mõnus on sealne miljöö. Marju, kes alustas pühapäevakoolitundides abilisena, on aastatega kujunenud pädevaks ja kogenud pühapäevakooliõpetajaks.
Alates 2010. aasta oktoobrist käivitus Nõo alevikus Nõo Noortekeskuses meie koguduse teine pühapäevakoolirühm. Ka seda hakkas läbi viima Imbi Tanilsoo. Koostöö noortekeskusega ja selle juhataja Egle Hänilasega kulges väga sujuvalt. Paljud noored leidsidki tee pühapäevakooli just tänu noortekeskusele. Noortekeskuses toimusid tunnid 2017. aastani. 2017. aastal tegi Nõo päevakeskuses eelkooliealistega pühapäevakoolitööd ka koguduseliige Katre Kruuse.
2012/13. õppeaastal aitas pühapäevakoolitöös õpetajana kaasa ka tollane Nõo koguduse praktikant, praegune Valga praostkonna vikaarõpetaja Diina Tuulik.
2013. aasta sügisel toimusid pühapäevakoolitunnid ka Unipiha külas koguduseliikmete Marje ja Reino Meensalu külalislahkes kodus. Needki tunnid viis läbi Imbi Tanilsoo. Töö Unipihas lõppes siiski peatselt, kuna Meensalud kolisid Unipihast ära. Alates 2019. aastast on pühapäevakoolitunnid toimunud üksnes Nõo päevakeskuses, neid viib läbi Imbi Tanilsoo.
Kui pühapäevakooli esimestel aastatel Luke külas käis tundidest läbi u 30 last, siis alates teise pühapäevakoolirühma käivitumisest Nõo noortekeskuses 2010 ületas laste arv tavaliselt 40 piiri. Viimastel aastatel on laste arv siiski väiksemaks jäänud.
Lisaks tegevusele tundides on pühapäevakoolilapsed aastate jooksul koos juhendajatega kaasa löönud ka jumalateenistustel: esitanud piibliteemalisi näidendeid ja ühislaule. Suvel võetakse osa Valga praostkonna pühapäevakoolilaagrist RMK Soontaga telkimisalal. Varasemail aastail korraldas Imbi Tanilsoo laagreid ka Laguja koolimajas ja neistki on meie pühapäevakoolilapsed osa võtnud. Vanemad lapsed on osalenud EELK talvistel noortepäevadel Põltsamaal ja suvistel noortepäevadel Pilistveres. 2010 osalesid Luke pühapäevakooli lapsed Marju Libliku juhtimisel ka Valga praostkonna laste laulupäeval Puhjas ja EELK vaimulikul laulupeol Tartus. Mitmel aastal on pühapäevakoolilapsed ehtinud advendiajal kirikusse toodud jõulukuuski. Toredaks tavaks oli vahepeal pühapäevakoolihooaja lõpetamine kevadise piknikuga kirikuaias, millele eelnes piibliteemaline näidend ja ühislaulmine jumalateenistusel. Lisaks nimetatud tegevustele on jõutud muidugi palju muudki.

IMG_4182

EELK Nõo Püha Laurentsiuse kogudus
Reg nr 80210421
Tartu tänav 2, 61601 Nõo, Tartumaa
A/a nr EE23 1010 1520 0609 1003, SEB (saaja: EELK Nõo Kogudus)

Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00

Telefon kantseleis: 745 5195
E-post: noo@eelk.ee
Koduleht: www.nookirik.ee

Koguduse õpetaja Mart Jaanson
Tel: 749 3344 (kodus), 5661 1443
E-post: mart.jaanson@eelk.ee

Juhatuse esimees Madis Kanarbik
Tel: 504 6570
E-post: madis.kanarbik@gmail.com