Kogudus

EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse liikmeannetajaid on viimastel aastatel olnud umbes 200, kuid Nõo kihelkond on üsna suur – hõlmates 15 küla ja 2 alevikku Nõo vallast, 1 küla Tähtvere vallast, 4 küla Ülenurme vallast, 8 küla Konguta vallast – ning kogudusega seotud inimesi võib loendada mitu korda rohkem.

Peale korraliste jumalateenistuste igal pühapäeval ja pühadel toimuvad kord kuus piiblitunnid Meeri, Külaaseme, Luke ja Nõgiaru külas. Kogudusel on kaks pühapäevakoolirühma, mis tegutsevad Luke külas ja Nõo noortekeskuses.

Koguduses on oluline koht muusikakollektiividel. Alates 19. sajandist tegutseb siin segakoor, alates 1990. aastast meesansambel. 2003-2008 tegutses koguduses noortebänd Tuuletund.

Koguduse traditsioonidest võiks nimetada Iseseisvuspäeva jumalateenistusi iga aasta 24. veebruaril, koguduse legendaarse õpetaja, luuletaja, kirikuloolase ja genealoogi Martin Lipu (1854-1923) mälestuspäeva aprillis, koguduse igasuviseid ekskursioone Eesti kihelkondadesse ja koguduse nimepäeva, lauritsapäeva, 10. augusti paiku toimuvat kuulutusnädalat.

Kogudusel puudub pastoraat, kuid koguduse tegemisi on lahkelt toetanud Nõo päevakeskus ja noortekeskus ning lähedalasuvate külade seltsimajad või raamatukogud. Tänu koguduseliikmete annetustele, kohaliku omavalitsuse toetusele ning koguduse kinnisvara otstarbekale haldamisele on koguduse majanduslik seis olnud viimastel aastatel hea. Lähitulevikus on kavas restaureerida hinnaline 13. sajandist pärinev kirikuhoone ja asuda siis pastoraati ehitama.

Nõo Kiriku Kogudus

EELK Nõo Püha Laurentsiuse kogudus
Reg nr 80210421
Tartu tänav 2, 61601 Nõo, Tartumaa
A/a nr EE23 1010 1520 0609 1003, SEB (saaja: EELK Nõo Kogudus)

Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00

Telefon kantseleis: 745 5195
E-post: noo@eelk.ee
Koduleht: www.nookirik.ee

Koguduse õpetaja Mart Jaanson
Tel: 749 3344 (kodus), 5661 1443
E-post: mart.jaanson@eelk.ee

Juhatuse esimees Madis Kanarbik
Tel: 504 6570
E-post: madis.kanarbik@gmail.com