Toetajad

Nõo kiriku ja kõrvalhoone restaureerimist on toetanud järgmised asutused ja eraisikud:

Asutused ja fondid

Pühakodade programm: http://www.muinas.ee/puhakoda
Lauttasaari kogudus
Nõo Vallavalitsus
Helsingi Koguduste Liit
AS Retent

Eraisikud

Anu Anepaio
Marju Arras
Liidia Aruväli
Maarja Daniel
Lea Hallik
Mart Jaanson
Elfriede Joonas
Mare ja Madis Kanarbik
Hille Kaupmees
Eva Keernik
Priit Kivi
Erna Koger
Made Laas
Agnes Laasimer
Laurits Leedjärv
Margus Liiv
Leita ja Elmar Liivak
Andres Lõoke
Aino Lääne
Mai Maser
Arved Mets
Helju Mikkel
Helgi ja Viktor Mondonen
Aime Mägi
Dagmar Narusson
Tiina ja Edgar Otsing
Jaan Pau
Elliada Peensalu
Ketlin Pekko
Jürgen Pelt
Urmas Peterson
Maimu Piir
Mati Pirn
Angela Ploomi
Elsa Pullinen
Rain Rammi
Luule Roos
Lembit Räisa
Olev Räisa
Helmi Rätsep
Marju Saag
Anne ja Jaan Saal
Ilme Saal
Toomas Saarsen
Silvi Sirelpuu
Liidia Soidla
Marika Sokk
Maie Soonberg
Maret ja Juhan Soonberg
Eerika Sootla
Ellen Sööt
Leili Zeiger
Aino Tamm
Marje Tanilas
Ljudmila Timm
Leili Tingas
Paul Trei
Urve Tõnnov
Raili Unt
Ruth Veidenbaum
Silvia Veidenbaum
Marianne ja Ervin Viljamaa
Imre Villmann
Tiina Visla
Ilmar Volkmann
Raili Värno

Anonüümsed annetajad

EELK NÕO KOGUDUS TÄNAB KÕIKI ANNETAJAID!

EELK Nõo Püha Laurentsiuse kogudus
Reg nr 80210421
Tartu tänav 2, 61601 Nõo, Tartumaa
A/a nr EE23 1010 1520 0609 1003, SEB (saaja: EELK Nõo Kogudus)

Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00

Telefon kantseleis: 745 5195
E-post: noo@eelk.ee
Koduleht: www.nookirik.ee

Koguduse õpetaja Mart Jaanson
Tel: 749 3344 (kodus), 5661 1443
E-post: mart.jaanson@eelk.ee

Juhatuse esimees Madis Kanarbik
Tel: 504 6570
E-post: madis.kanarbik@gmail.com