Õpetaja

Mart Jaanson on sündinud 31. märtsil 1966 Tartus.

Õppis 1973–84 Tartu 2. keskkoolis, teenis 1984–86 nõukogude armees.

1983/84. ja 1986/87. õa õppis Heino Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis muusikateooriat ja klaverit, aastatel 1987–92 Tallinna Konservatooriumis kompositsiooni. 1992/93. õa täiendas end kompositsiooni alal Viini muusika ja etenduskunstide ülikoolis. 2002. aastal kaitses Eesti Muusikaakadeemias muusikateaduse alal magistrikraadi.

Usuteadust õppis 1994–99 ja 2005–2014 Tartu Ülikoolis ning 2002/03. õa EELK UI Pastoraalseminaris. 2014. aastal kaitses Tartu Ülikooli usuteaduskonnas doktorikraadi.

8. augustil 2003 ordineeriti EELK Valga praostkonna vikaarõpetajaks. 7. oktoobril 2003 kinnitati EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse õpetajaks. Oktoobrist 2005 juulini 2006 töötas E.E.L.K. Kanada praostkonna vikaarõpetajana. 17. märtsil 2017 valiti EELK Valga praostkonna praostiks. 01.05.–02.11.2018 ja 01.11.2021–28.05.2023 hooldas EELK Rannu Püha Martini kogudust. 01.12.2021–28.02.2023 hooldas ka EELK Otepää Maarja kogudust.

Abielus Eda Jaansoniga, peres tütar Epp Katariina (s 02.11.2001). Elab aadressil Keskuse 13-13, 61406 Märja alevik, Tartu linn, Tartu maakond.

EELK Nõo Püha Laurentsiuse kogudus
Reg nr 80210421
Tartu tänav 2, 61601 Nõo, Tartumaa
A/a nr EE23 1010 1520 0609 1003, SEB (saaja: EELK Nõo Kogudus)

Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00

Telefon kantseleis: 745 5195
E-post: noo@eelk.ee
Koduleht: www.nookirik.ee

Koguduse õpetaja Mart Jaanson
Tel: 749 3344 (kodus), 5661 1443
E-post: mart.jaanson@eelk.ee

Juhatuse esimees Madis Kanarbik
Tel: 504 6570
E-post: madis.kanarbik@gmail.com