Nõo kiriku meesansambel

1 logo

Nõo kiriku meesansambel tähistas 2020. aastal oma 30. tegevusaastat.

Nõo kiriku meesansambli asutas 1990. aasta kevadel EELK Nõo koguduse organist ja koorijuht Agnes Laasimer. 30 tegevusaasta jooksul on ansamblis laulnud ligi 20 meest.

Ansambli repertuaaris on algusest peale olnud peamiselt vaimulik ja isamaaline muusika, rõhuasetusega eesti kooriklassikale. Lauldakse ka ansambli enda liikmete loomingut ja seadeid. Nõo kiriku meesansambel on esinenud paljudes Eesti kirikutes ja saalides, kohalikel ja ülemaalistel laulupäevadel, koolides, haiglates ja hooldekodudes. Kontsertreisid on ansamblit viinud Soome, Rootsi, Venemaale, Lätisse, Kanadasse, USA-sse, Saksamaale ja Ungarisse.

Nõo kiriku meesansambel on välja andnud neli kompaktplaati: „Mu südames on pühapäev“ (2004), „Üks roosike on tõusnud“ (2007), “Nõo Lipp. Martin Lipu luulet muusikas” (2010) ja ”Kiida nüüd Issandat, minu süda!” (2015).
Praegu on ansamblis seitse liiget: asutajaliikmed Margus Liiv (I tenor, ansambli juht alates 1993. aastast), Mati Koonukõrb (I tenor), Madis Kanarbik (bariton), Laurits Leedjärv (I bass) ja Ingmar Laasimer (II bass), alates 2003. aastast EELK Nõo koguduse õpetaja Mart Jaanson (bariton ja ansambli kaasjuht) ning alates 2014. aastast Erik Leedjärv (II tenor).

EELK Nõo Püha Laurentsiuse kogudus
Reg nr 80210421
Tartu tänav 2, 61601 Nõo, Tartumaa
A/a nr EE23 1010 1520 0609 1003, SEB (saaja: EELK Nõo Kogudus)

Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00

Telefon kantseleis: 745 5195
E-post: noo@eelk.ee
Koduleht: www.nookirik.ee

Koguduse õpetaja Mart Jaanson
Tel: 749 3344 (kodus), 5661 1443
E-post: mart.jaanson@eelk.ee

Juhatuse esimees Madis Kanarbik
Tel: 504 6570
E-post: madis.kanarbik@gmail.com