Meist

Oleme linnalähedane maakogudus, üks Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku 169-st kogudusest. Mis on kogudus?

Esiteks on kogudus väikseim kiriklik haldusüksus, mis maakoguduse puhul samastub kihelkonnaga. Nõo kihelkonna koosseisu kuulub enamik Nõo vallast, aga ka osa endisest Konguta (nüüd Elva), Ülenurme (nüüd Kambja) ja Tähtvere (nüüd Tartu linn) vallast.

Ehkki Nõo kirik asub vaid u 17 km kaugusel Tartust, võib tunduda üllatav, et oleme üks üheteistkümnest Valga praostkonna kogudusest. Seega omame lähemat kokkupuudet mitte niivõrd Tartu kogudustega kuivõrd Elva, Puhja, Rannu ja Rõngu kogudustega Tartumaal ning Otepää, Sangaste, Laatre, Valga, Karula ja Hargla kogudustega Valgamaal.

Siiski on paljude meie koguduseliikmete elu- või töökohaks Tartu ja ka naaberkogudustega Tartus saame hästi läbi.

Teiseks on kogudus eri soost, rahvusest, vanusest inimesed, kristlased, keda ühendab usk Kolmainu Jumalasse. Kantuna sellest usust kogunetakse pühapäevadel ja kirikupühadel jumalateenistustele, kus kuulatakse Pühakirja ja jutlust, palvetatakse, lauldakse ja võetakse vastu sakramente. Kantuna sellest usust peetakse piibli-, pühapäevakooli ja leeritunde, viiakse läbi laulatusi, matuseid ja pühitsemistalitusi, korraldatakse kuulutusnädalaid. Kantuna sellest usust aidatakse abivajajaid, osaletakse muusikakollektiivides, tehakse talgutööd, korraldatakse kultuuriüritusi, suheldakse välismaa kristlastega.

Meie koguduse u 350 aktiivsema liikme keskmine vanus on 57 aastat, kuid see ei tähenda, et meil poleks noori. Meie koguduses on tähtsal kohal lastetöö, meil on head suhted Nõo kahe kooli ja ka muusikakooliga.

Meie koguduses on tähtsal kohal ka muusika. Meil on segakoor, meesansambel ja naisansambel, kes tunnevad laulust suurt rõõmu. Meil on neli organisti, kes naudivad mängimist meie kiriku väärikal Walckeri orelil.

Me oleme uhked oma vana, kuid keskajast siiani peaaegu muutumatult säilinud kiriku üle.

Me peame au sees eesti kultuuri ja Eesti riiki. Meile meeldib välja anda raamatuid ja heliplaate ning oma ajalehte, korraldada kontserte, teatrilavastusi ja isamaalisi üritusi.

Lisaks juhtub meie koguduses veel palju muud, millega on võimalik tutvuda lugedes meie koguduse aastaaruandeid.

Armas lugeja! Kui soovid meie kogudust ja koguduse kaudu Jumalat paremini tundma õppida, siis tule meie koguduse jumalateenistustele. Need toimuvad igal pühapäeval ja kirikupühadel kell 11.00. Jumalateenistusel võtame kokku kõik eelpoolmainitud tegevused: me täname Jumalat kõige eest, mis meil hästi on ja pöördume Tema poole palves kõigi oma muredega. Jumalateenistusel saab kirikupingis istudes kuulata ja mõtiskleda. Soovi korral saab enne või pärast jumalateenistust vestelda koguduseliikmete või õpetajaga. Võid ka tulla osa võtma mõnest koguduse ringist, mille kohta leiad infot siit.

Oled meie kogudusse südamest teretulnud!

EELK Nõo Püha Laurentsiuse kogudus
Reg nr 80210421
Tartu tänav 2, 61601 Nõo, Tartumaa
A/a nr EE23 1010 1520 0609 1003, SEB (saaja: EELK Nõo Kogudus)

Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00

Telefon kantseleis: 745 5195
E-post: noo@eelk.ee
Koduleht: www.nookirik.ee

Koguduse õpetaja Mart Jaanson
Tel: 749 3344 (kodus), 5661 1443
E-post: mart.jaanson@eelk.ee

Juhatuse esimees Madis Kanarbik
Tel: 504 6570
E-post: madis.kanarbik@gmail.com