Kuulutusnädalad

EELK Nõo koguduse kuulutusnädalad

Meie koguduse kuulutusnädalate traditsioon ulatub 1990. aastate teise poolde, mil kogudust teenis diakon Peeter Vigel (1996–2000). Alates 2004. aastast toimub kuulutusnädal augusti nädalal, mille sisse jääb 10. august – koguduse nimepäev, lauritsapäev. Kuulutusnädala mõte on viimase 15 aasta jooksul olnud järgmine: kogudus kutsub külla külalisjutlustajaid, -lektoreid ja -muusikuid, et ühest küljest elavdada koguduse jumalateenistuslikku elu ja kasvada usuteaduslikus mõttes, teisest küljest aga avada oma uksed kõigile, kes soovivad osa saada keskaegses Nõo Püha Laurentsiuse kirikus tegutseva koguduse ettevõtmistest. Tähtis koht on kirikukohviosadusel, mida saab nautida iga kuulutusnädalaõhtu lõpul kirikuaia kohvikus kauni õhtupäikese valguses. 2011. aastast on kuulutusnädala mõtteliseks osaks ka Hans Wühneri päev, mida tähistatakse samuti augustis, tavaliselt kuulutusnädalale järgneval pühapäeval. Alljärgnevalt kuulutusnädalate kavad alates 2009. aastast, mil seda nädalat hakati ka laiemalt reklaamima ja valmistati vastav plakat.

Kuulutusnädal 2023

Kuulutusnädal 2022

Kuulutusnädal 2021

Kuulutusnädal 2020

Kuulutusnädal 2019

Kuulutusnädal 2018

Kuulutusnädal 2017

Kuulutusnädal 2016

Kuulutusnädal 2015

Kuulutusnädal 2014

Kuulutusnädal 2013

Kuulutusnädal 2012

Kuulutusnädal 2011

Kuulutusnädal 2010

Kuulutusnädal 2009

EELK Nõo Püha Laurentsiuse kogudus
Reg nr 80210421
Tartu tänav 2, 61601 Nõo, Tartumaa
A/a nr EE23 1010 1520 0609 1003, SEB (saaja: EELK Nõo Kogudus)

Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00

Telefon kantseleis: 745 5195
E-post: noo@eelk.ee
Koduleht: www.nookirik.ee

Koguduse õpetaja Mart Jaanson
Tel: 749 3344 (kodus), 5661 1443
E-post: mart.jaanson@eelk.ee

Juhatuse esimees Madis Kanarbik
Tel: 504 6570
E-post: madis.kanarbik@gmail.com