Kiriku restaureerimine

PALUME ANNETUSI NÕO PÜHA LAURENTSIUSE KIRIKU RESTAUREERIMISEKS

13. sajandist pärinev Nõo Püha Laurentsiuse kirik kuulub Mandri-Eesti vanimate pühakodade hulka. Ta on ainus peaaegu algsel kujul säilinud keskaegne kirik Lõuna-Eestis. Alates 17. sajandist on kiriku tänulik kasutaja olnud Nõo luterlik kogudus, kes on kõigil ajastutel püüdnud oma armastatud kodu võimalikult hästi korras hoida. Selleks on tänase, umbes 200 annetajaliikme ja 700 hingega EELK Nõo koguduse tellimusel valminud 2012. aastal restaureerimisprojekt, mis sisaldab üksikasjalisi plaane kirikuhoone restaureerimiseks.

Arusaadavalt ei piisa aga Nõo kiriku kui muinsuskaitse alla võetud arhitektuuriväärtuse restaureerimiseks koguduse vahenditest. Koguduse juhatusel on kavas taotleda vahendeid riiklikest ja mitteriiklikest fondidest, kuid olulise abina nähakse ka eraannetusi. Seepärast on koguduse nõukogu algatanud annetuste kogumise aktsiooni Nõo Püha Laurentsiuse kiriku restaureerimiseks.


2015. aastal tehtud töödest saate lugeda Nõo valla lehest, September 2015 (lk 6) ja Nõo Valla Lehest, Jaanuar 2016 (lk 3).


Annetuste tarbeks on avatud järgmine pangaarve:

Saaja: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus

Arvelduskonto number Swedbankis:

EE112200221058442062

 

KUI TEILE ON OLULINE NÕO KIRIKU MINEVIK, OLEVIK

JA TULEVIK, SIIS PALUN TEHKE KA OMA ANNETUS!

Mart Jaanson

EELK Nõo koguduse õpetaja

Madis Kanarbik

EELK Nõo koguduse juhatuse esimees


 

 

EELK Nõo Püha Laurentsiuse kogudus
Reg nr 80210421
Tartu tänav 2, 61601 Nõo, Tartumaa
A/a nr EE23 1010 1520 0609 1003, SEB (saaja: EELK Nõo Kogudus)

Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00

Telefon kantseleis: 745 5195
E-post: noo@eelk.ee
Koduleht: www.nookirik.ee

Koguduse õpetaja Mart Jaanson
Tel: 749 3344 (kodus), 5661 1443
E-post: mart.jaanson@eelk.ee

Juhatuse esimees Madis Kanarbik
Tel: 504 6570
E-post: madis.kanarbik@gmail.com