Segakoor

Nõo koguduse segakoor on loodud 19. sajandil, arvatavasti kutsus esimese koori kokku Nõo koguduses 1883–1895 ja 1897–1900 kihelkonnakooliõpetaja ning köstrina tegutsenud eesti helilooja Aleksander Läte (1860–1948). Segakoori põhikoosseisu kuulub 11 liiget. Kooriproovid toimuvad üks kord nädalas. Segakoor laulab suurematel kirikupühadel, praostkonna laulupäevadel ja vaimulikel laulupidudel. Koori repertuaari kuulub enamasti eestikeelne luteri kiriku muusika. Alates 2011. aasta algusest juhatab koori Ragne Meier.

EELK Nõo Püha Laurentsiuse kogudus
Reg nr 80210421
Tartu tänav 2, 61601 Nõo, Tartumaa
A/a nr EE23 1010 1520 0609 1003, SEB (saaja: EELK Nõo Kogudus)

Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00

Telefon kantseleis: 745 5195
E-post: noo@eelk.ee
Koduleht: www.nookirik.ee

Koguduse õpetaja Mart Jaanson
Tel: 749 3344 (kodus), 5661 1443
E-post: mart.jaanson@eelk.ee

Juhatuse esimees Madis Kanarbik
Tel: 504 6570
E-post: madis.kanarbik@gmail.com