Elurõõm

2005. aasta jaanuaris avati kohalikele külaelanikele ja külalistele Meeri külakeskuse uksed. Sama aasta 9. novembril kogunesid külanaised, et otsustada edasise üle. Kokku tuli kümme naist ja see oli üks tore sõbralik rõõmsameelne naispere. Otsustati, et hakatakse koos käima üks kord kuus. Mõeldi ikka näputöö edendamisele.

2003. aastal oli tulnud Meerile elama lauljatar Meryt Pastak. Nüüd, aastal 2006, kui külakeskus oli valmis, tekkis mõte, et ta võiks meie naisperele laulmist õpetada. Selleks saigi Meryt kutsutud naistele külla, et ka tema arvamust  kuulda. Arvamus oli positiivne ja nii me hakkasimegi koos käima üks kord kuus. 2006. aasta mais toimus esimene esinemine külakeskuses Emadepäeval ja jätkus äge harjutamine Meeri külapäevaks, mis pidi toimuma 15. juulil.

Meie ansambli ajaloos, kui nii võib öelda, on olnud ka väike “krimka” lugu. Nimelt taheti meie külakeskuse klaver ära müüa. Valla lehes oli kuulutus müügi kohta. Olime väga-väga pahased ja hakkasime asja uurima. Tegime viguriga “uuringu”, et miks, et kes, et milleks ja muidugi kui palju. “Uuring” lõppes edukalt, klaver jäi meile. Hurraa!!

Laulmine edenes ja hakkasime rohkem esinema – Nõo kultuurimajas, Nõo hooldekodus ja muidugi Meeri üritustel. Käisime esinemas muidugi Meryt Pastaku juhendamisel. Käisime isegi maakondade laulupeol Kasepääl Peipsi ääres. Kuna seal pidi igal kollektiivil olema oma nimega plakat, siis saigi meie ühel mõttetalgul mõeldud ansambli nimele. Selle meie nime pakkus välja Linda Org, kes ise meiega ei laula. Väga palju on meil olnud toetust Nõo Vallavalitsuselt, kes toetas meid riiete (rahvariide, pluusiriide, pontšoriide ja T-särkide jm.) ostmisel. Ise õmblesime või saime abi õmblejalt. Oli muidugi ka omaosalus ostmisel.

24. veebruaril 2008 toimus esimest korda Eesti Vabariigi 90. aastapäeva auks hommikul, samal ajal Tallinna Toompeaga, lipu heiskamine külakeskuses, kus muidugi meie ansambel laulis hümni. See traditsioon on jätkunud tänaseni ja seda meie eestvedamisel. 2008. aasta 16. mail esinesime Riigikogu esimehele Ene Ergmale, siis oli meid ansamblis 9 naist ja 2 meest.

Kuna Meryt töötas ka koolis ja tal oli oma pere, siis jagus tal aega meie juhatamiseks aina vähem. Kui rääkisime Nõo koguduse õpetaja Mart Jaansonile oma murest – käisime ju tema juures piiblitunnis –, siis arvas ta, et saab meid ehk aidata, kui soovime. Nii ongi õp Mart Jaanson meid õpetanud ja juhatanud alates 2009. aastast kuni tänaseni. Praeguseks on meid ansamblis Elurõõm 8 naist: Endla Laius, Endla Tamm, Marju Raud, Anne Saal, Mall Rooväli, Malle Roomet, Helle-Maia Sonn ja harvem Leili Mällo.

Oleme algatanud veel ühe traditsioonilise ürituse oma külakeskuses. Nimelt kutsusime Nõo kiriku meesansambli külakeskusesse esimest korda esinema 2005. a aasta 28. septembril. See on kujunenud nüüdseks iga-aastaseks traditsiooniks. Ise võtame alates 2011. aastast osa iga-aastasest Hans Wühneri päevast Keeri külas Kuusiku talus. Ilus traditsioon! Meie ansambli Elurõõm poolt on selle ürituse jäädvustamiseks istutatud Kuusiku talu maale tammepuu.

EELK Nõo Püha Laurentsiuse kogudus
Reg nr 80210421
Tartu tänav 2, 61601 Nõo, Tartumaa
A/a nr EE23 1010 1520 0609 1003, SEB (saaja: EELK Nõo Kogudus)

Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00

Telefon kantseleis: 745 5195
E-post: noo@eelk.ee
Koduleht: www.nookirik.ee

Koguduse õpetaja Mart Jaanson
Tel: 749 3344 (kodus), 5661 1443
E-post: mart.jaanson@eelk.ee

Juhatuse esimees Madis Kanarbik
Tel: 504 6570
E-post: madis.kanarbik@gmail.com