EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse teated 2017

Mai 2018

 • K, 2. kl 18.00 Leeritund käärkambris
 • R, 4. kl 16.00 Pühapäevakoolitund kirikus. Kogunemine Luke raamatukogu juures
 • P, 6. kl 11.00 Jumalateenistus. Armulaud. Teenib õp Diina Tuulik
 • K, 9. kl 18.00 Leeritund käärkambris
 • P, 13. kl 11.00 Emadepäeva perejumalateenistus
 • T, 15. kl 14.00 Piiblitund Nõo hooldekodus
 • K, 16. kl 12.00 Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
 • K, 16. kl 18.00 Leeritund käärkambris
 • R, 18. kl 12.00 Piiblitund Külaaseme külas
 • L, 19. kl 15.00 EELK Võru praostkonna laulupäev Rõuges
 • P, 20. kl 11.00 I nelipüha jumalateenistus. Armulaud. Laulab koguduse segakoor
 • E, 21. kl 18.00 II nelipüha jumalateenistus
 • K, 23. kl 18.00 Leeritund käärkambris
 • R, 25. kl 18.00–23.00 Kirikute Öö üritused kirikus
 • P, 27. kl 11.00 Kolmainupüha jumalateenistus. Armulaud

Aprill 2018

 • P, 29. kl 11.00 Jumalateenistus. Armulaud

ÕPETAJA VASTUVÕTUAEG kiriku käärkambris KOLMAPÄEVAL ja REEDEL kl 9.30–11.30

 • Jätkub 2013. aasta detsembris alanud annetuste kogumise aktsioon Nõo Püha Laurentsiuse kiriku ja kõrvalhoone restaureerimise toetuseks.  Seisuga 3. märts 2018 on annetusi ja toetusi kogunenud 8 502,93 eurot. Sellest summast on kirikusse näitusesiinide paigaldamiseks kulunud 915,84 eurot, kirikuaeda veevarustuse ja kanalisatsioonitrassi rajamiseks vajalikeks arheoloogilisteks uuringuteks 3 060 eurot ning panga teenustasudeks 21,90 eurot. Jääk on 4 511,19 eurot. Annetusi saab endiselt teha nii sularahas koguduse õpetaja kätte kui ka koguduse Swedbanki arvele nr EE11 2200 2210 5844 2062 (saaja: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus).
  Täname südamest kõiki seniseid ja tulevasi annetajaid!
 • Liikmeannetust 2018. aasta eest saab teha nii sularahas koguduse kantseleis kiriku käärkambris kui ka pangaülekandega (a/a nr EE23 1010 1520 0609 1003 SEB pangas, saaja: EELK Nõo Kogudus, selgitus: „NIMI. Liikmeannetus EELK Nõo kogudusele“). Annetussumma on vaba.
EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus
Tartu tn 2, 61601 Nõo Tartumaa, reg nr 80210421
A/a EE23 1010 1520 0609 1003 (saaja: EELK Nõo Kogudus)
ANNETUSED KIRIKU JA KÕRVALHOONE RESTAUREERIMISEKS:
A/a EE11 2200 2210 5844 2062 (saaja: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus)
Juhatuse esimees Madis Kanarbik tel 504 6570; e-post madis.kanarbik@gmail.com
Koguduse õpetaja Mart Jaanson tel 745 5195 (kantseleis), 749 3344 (kodus), 5661 1443; e-post mart.jaanson@eelk.ee
Koguduse veebilehekülg www.nookirik.ee

EELK Nõo Püha Laurentsiuse kogudus
Reg nr 80210421
Tartu tänav 2, 61601 Nõo, Tartumaa
A/a nr EE23 1010 1520 0609 1003, SEB (saaja: EELK Nõo Kogudus)

Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00

Telefon kantseleis: 745 5195
E-post: noo@eelk.ee
Koduleht: www.nookirik.ee

Koguduse õpetaja Mart Jaanson
Tel: 749 3344 (kodus), 5661 1443
E-post: mart.jaanson@eelk.ee

Juhatuse esimees Madis Kanarbik
Tel: 504 6570
E-post: madis.kanarbik@gmail.com