EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse teated 2019

Leader-programmi logo

Oktoober 2019

 • K, 16. kl 12.00 Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
 • R, 18. kl 16.30 Leeritund kiriku käärkambris
 • R, 18. kl 19.30 Taizé-õhtu kirikus
 • L, 19. kl 10.00 Lehekoristustalgud kiriku juures
 • P, 20. kl 11.00 Jumalateenistus. Armulaud
 • P, 27. kl 11.00 Jumalateenistus. Teenib õp Diina Tuulik
 • P, 27. kl 14.45 Pühapäevakoolitund Nõo päevakeskuses (Tartu tn 20, Nõo alevik)
 • N, 31. kl 18.00 Usupuhastuspüha jumalateenistus

ÕPETAJA VASTUVÕTUAJAD kiriku käärkambris KOLMAPÄEVAL ja REEDEL kl 9.30–11.30, NELJAPÄEVAL kl 16.00–18.00

 • Meie koguduse sügisene leerikursus algab kolmapäeval, 3. oktoobril kell 18.00 ja pühapäeval, 6. oktoobril 2019 kell 13.00 kiriku käärkambris. Tegemist on kahe avatunniga, kuhu kogunenud leeriõpilastega lepitakse edasiste tundide toimumisajad kokku ühiselt. Oodatud on nii noored kui ka vanad!
 • Pühapäeval, 13. oktoobril kell 14.30 alustab Nõo päevakeskuses meie koguduse pühapäevakool, mida viib läbi õpetaja Imbi Tanilsoo. Kõik lapsed on lahkesti oodatud! Info Imbi Tanilsoolt telefonil 525 6607 või e-postil imbitanilsoo@gmail.com, samuti koguduse õpetajalt.
 • Õp Mart Jaanson viibib 22.–30. oktoobrini 2019 Iisraelis. Sellesse ajavahemikku jäävate võimalike talituste osas palun pöörduda Rannu koguduse õpetaja Timo Švedko poole (tel 553 4529, e-post timo.svedko@eelk.ee)
 • Jätkub 2013. aasta detsembris alanud annetuste kogumise aktsioon Nõo Püha Laurentsiuse kiriku ja kõrvalhoone restaureerimise toetuseks. Seisuga 26. august 2019 on annetusi ja toetusi kogunenud 11 185,29 eurot. Sellest summast on kirikusse näitusesiinide paigaldamiseks kulunud 915,84 eurot, kirikuaeda veevarustuse ja kanalisatsioonitrassi rajamiseks vajalikeks arheoloogilisteks uuringuteks 3 060 eurot ning panga teenustasudeks 21,90 eurot. Jääk on 7 187,55 eurot. Annetusi saab endiselt teha nii sularahas koguduse õpetaja kätte kui ka koguduse Swedbanki arvele nr EE11 2200 2210 5844 2062 (saaja: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus). Täname südamest kõiki seniseid ja tulevasi annetajaid!
 • Liikmeannetust 2019. aasta eest saab teha nii sularahas koguduse kantseleis kiriku käärkambris kui ka pangaülekandega (a/a nr EE23 1010 1520 0609 1003 SEB pangas, saaja: EELK Nõo Kogudus, selgitus: „NIMI. Liikmeannetus EELK Nõo kogudusele“). Annetussumma on vaba. Palume kõigil koguduseliikmeil teha oma liikmeannetus hiljemalt 31. detsembriks 2019! Kui soovite oma kogudusele tehtud liikme- või muust annetusest 2020. aastal tulumaksu tagasi saada, siis palun lisage pangaülekande selgitusse oma isikukood.
EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus
Tartu tn 2, 61601 Nõo Tartumaa, reg nr 80210421
A/a EE23 1010 1520 0609 1003 (saaja: EELK Nõo Kogudus)
ANNETUSED KIRIKU JA KÕRVALHOONE RESTAUREERIMISEKS:
A/a EE11 2200 2210 5844 2062 (saaja: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus)
Juhatuse esimees Madis Kanarbik tel 504 6570; e-post madis.kanarbik@gmail.com
Koguduse õpetaja Mart Jaanson tel 745 5195 (kantseleis), 749 3344 (kodus), 5661 1443; e-post mart.jaanson@eelk.ee
Koguduse veebilehekülg www.nookirik.ee

EELK Nõo Püha Laurentsiuse kogudus
Reg nr 80210421
Tartu tänav 2, 61601 Nõo, Tartumaa
A/a nr EE23 1010 1520 0609 1003, SEB (saaja: EELK Nõo Kogudus)

Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00

Telefon kantseleis: 745 5195
E-post: noo@eelk.ee
Koduleht: www.nookirik.ee

Koguduse õpetaja Mart Jaanson
Tel: 749 3344 (kodus), 5661 1443
E-post: mart.jaanson@eelk.ee

Juhatuse esimees Madis Kanarbik
Tel: 504 6570
E-post: madis.kanarbik@gmail.com