EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse teated 2017

Märts 2019

 • P, 3. kl 11.00 Jumalateenistus. Armulaud
 • P, 3. kl 13.00 Pühapäevakoolitund Nõo päevakeskuses
 • K, 6. kl 18.00 Palvepäeva jumalateenistus. Armulaud
 • P, 10. kl 11.00 Jumalateenistus
 • E, 11. kl 14.00 Piiblitund Nõo hooldekodus
 • R, 15. kl 12.00 Piiblitund Külaaseme külas
 • R, 15. kl 19.30 Taizé-õhtu kirikus
 • P, 17. kl 11.00 Jumalateenistus. Armulaud
 • P, 17. kl 13.00 Kevadise leerikursuse algus kirikus
 • K, 20. kl 12.00 Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
 • P, 24. kl 11.00 Jumalateenistus
 • T, 26. kl 15.30 Piiblitund Nõgiaru raamatukogus
 • P, 31. kl 11.00 Jumalateenistus. Armulaud. Martin Lipu päev. Laulavad koguduse segakoor ja Nõo kiriku meesansambel

Veebruar 2019

 • P, 24. kl 11.00 Iseseisvuspäeva oikumeeniline jumalateenistus. Laulavad koguduse segakoor ja Nõo kiriku meesansambel
 • T, 26. kl 15.30 Piiblitund Nõgiaru raamatukogus

ÕPETAJA VASTUVÕTUAJAD kiriku käärkambris KOLMAPÄEVAL ja REEDEL kl 9.30–11.30, NELJAPÄEVAL kl 16.00–18.00

 • Nõo koguduse 2019. aasta kevadine leerikursus algab pühapäeval, 17. märtsil kell 13.00 kiriku käärkambris. Edasiste tundide toimumisajad lepitakse kokku ühiselt.
 • Nõo koguduse segakoori harjutused toimuvad sel sügisel igal kolmapäeval algusega kell 18.30 Nõo muusikakoolis. Koori juhatab meie koguduse koorijuht ja organist Ragne Meier. Oodatud on lauljad kõigisse häälerühmadesse!
 • Jätkub 2013. aasta detsembris alanud annetuste kogumise aktsioon Nõo Püha Laurentsiuse kiriku ja kõrvalhoone restaureerimise toetuseks. Seisuga 6. detsember 2018 on annetusi ja toetusi kogunenud 9 142,16 eurot. Sellest summast on kirikusse näitusesiinide paigaldamiseks kulunud 915,84 eurot, kirikuaeda veevarustuse ja kanalisatsioonitrassi rajamiseks vajalikeks arheoloogilisteks uuringuteks 3 060 eurot ning panga teenustasudeks 21,90 eurot. Jääk on 5 144,42 eurot. Annetusi saab endiselt teha nii sularahas koguduse õpetaja kätte kui ka koguduse Swedbanki arvele nr EE11 2200 2210 5844 2062 (saaja: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus). Täname südamest kõiki seniseid ja tulevasi annetajaid!
 • Liikmeannetust 2019. aasta eest saab teha nii sularahas koguduse kantseleis kiriku käärkambris kui ka pangaülekandega (a/a nr EE23 1010 1520 0609 1003 SEB pangas, saaja: EELK Nõo Kogudus, selgitus: „NIMI. Liikmeannetus EELK Nõo kogudusele“). Annetussumma on vaba.
EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus
Tartu tn 2, 61601 Nõo Tartumaa, reg nr 80210421
A/a EE23 1010 1520 0609 1003 (saaja: EELK Nõo Kogudus)
ANNETUSED KIRIKU JA KÕRVALHOONE RESTAUREERIMISEKS:
A/a EE11 2200 2210 5844 2062 (saaja: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus)
Juhatuse esimees Madis Kanarbik tel 504 6570; e-post madis.kanarbik@gmail.com
Koguduse õpetaja Mart Jaanson tel 745 5195 (kantseleis), 749 3344 (kodus), 5661 1443; e-post mart.jaanson@eelk.ee
Koguduse veebilehekülg www.nookirik.ee

EELK Nõo Püha Laurentsiuse kogudus
Reg nr 80210421
Tartu tänav 2, 61601 Nõo, Tartumaa
A/a nr EE23 1010 1520 0609 1003, SEB (saaja: EELK Nõo Kogudus)

Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00

Telefon kantseleis: 745 5195
E-post: noo@eelk.ee
Koduleht: www.nookirik.ee

Koguduse õpetaja Mart Jaanson
Tel: 749 3344 (kodus), 5661 1443
E-post: mart.jaanson@eelk.ee

Juhatuse esimees Madis Kanarbik
Tel: 504 6570
E-post: madis.kanarbik@gmail.com