EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse teated 2017

November 2018

 • P, 4. kl 11.00 Jumalateenistus. Armulaud
 • P, 11. kl 11.00 Jumalateenistus. Teenib õp Diina Tuulik
 • T, 13. kl 14.00 Piiblitund Nõo hooldekodus
 • P, 18. kl 11.00 Jumalateenistus. Armulaud
 • K, 21. kl 12.00 Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
 • R, 23. kl 12.00 Piiblitund Külaaseme külas
 • R, 23. kl 19.30 Taizé-õhtu kirikus
 • P, 25. kl 11.00 Surnutepüha jumalateenistus. Armulaud. Laulab koguduse segakoor

Oktoober 2018

 • P, 28. kl 11.00 Jumalateenistus. Teenib õp Diina Tuulik
 • P, 28. kl 13.00 Pühapäevakoolitund Nõo päevakeskuses (Tartu tn 20, Nõo alevik)
 • T, 30. kl 15.30 Piiblitund Nõgiaru raamatukogus
 • K, 31. kl 18.00 Usupuhastuspüha jumalateenistus

ÕPETAJA VASTUVÕTUAJAD kiriku käärkambris KOLMAPÄEVAL ja REEDEL kl 9.30–11.30, NELJAPÄEVAL kl 16.00–18.00

 • Alates 6. oktoobrist 2018 saab meie kirikusaalis vaadata Viljandi Fotoringi järjekordset näitust “Lihtsalt üks nägu”. Näituse kokkupanijad on väljapanekut iseloomustanud järgmiselt: “Väljapanek koosneb portreedest, meestest ja naistest, võimalusel ilma mingisuguse taustata või õigemini ühetaolise taustaga, et saaks keskenduda ainult inimesele, et nägu pildil hakkaks rääkima, et tekiks dialoog fotol oleva inimese ja vaataja vahel.” Näitust saab vaadata pühapäeviti enne ja pärast kell 11.00 algavat jumalateenistust, samuti kantselei lahtiolekuaegadel kolmapäeviti ja reedeti kell 9.30–11.30 ning neljapäeviti kell 16.00–18.00. Näitust pääseb vaatama ka kokkuleppel koguduse õpetaja, mõne koguduse nõukogu liikme või töötegijaga.
 • Nõo koguduse segakoori harjutused toimuvad sel sügisel igal kolmapäeval algusega kell 18.30 Nõo muusikakoolis. Koori juhatab meie koguduse koorijuht ja organist Ragne Meier. Oodatud on lauljad kõigisse häälerühmadesse!
 • EELK lauluraamatukomisjon ja EELK Kirikumuusika Liit paluvad kõiki huvilisi osalema 26.–27. oktoobril 2018 Tartu Pauluse kirkus toimuval EELK Kirikumuusikute konverentsil ja Lauluraamatukonverentsil.
 • Jätkub 2013. aasta detsembris alanud annetuste kogumise aktsioon Nõo Püha Laurentsiuse kiriku ja kõrvalhoone restaureerimise toetuseks. Seisuga 29. august 2018 on annetusi ja toetusi kogunenud 8 912,38 eurot. Sellest summast on kirikusse näitusesiinide paigaldamiseks kulunud 915,84 eurot, kirikuaeda veevarustuse ja kanalisatsioonitrassi rajamiseks vajalikeks arheoloogilisteks uuringuteks 3 060 eurot ning panga teenustasudeks 21,90 eurot. Jääk on 4 914,64 eurot. Annetusi saab endiselt teha nii sularahas koguduse õpetaja kätte kui ka koguduse Swedbanki arvele nr EE11 2200 2210 5844 2062 (saaja: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus). Täname südamest kõiki seniseid ja tulevasi annetajaid!
 • Liikmeannetust 2018. aasta eest saab teha nii sularahas koguduse kantseleis kiriku käärkambris kui ka pangaülekandega (a/a nr EE23 1010 1520 0609 1003 SEB pangas, saaja: EELK Nõo Kogudus, selgitus: „NIMI. Liikmeannetus EELK Nõo kogudusele“). Annetussumma on vaba.
EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus
Tartu tn 2, 61601 Nõo Tartumaa, reg nr 80210421
A/a EE23 1010 1520 0609 1003 (saaja: EELK Nõo Kogudus)
ANNETUSED KIRIKU JA KÕRVALHOONE RESTAUREERIMISEKS:
A/a EE11 2200 2210 5844 2062 (saaja: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus)
Juhatuse esimees Madis Kanarbik tel 504 6570; e-post madis.kanarbik@gmail.com
Koguduse õpetaja Mart Jaanson tel 745 5195 (kantseleis), 749 3344 (kodus), 5661 1443; e-post mart.jaanson@eelk.ee
Koguduse veebilehekülg www.nookirik.ee

EELK Nõo Püha Laurentsiuse kogudus
Reg nr 80210421
Tartu tänav 2, 61601 Nõo, Tartumaa
A/a nr EE23 1010 1520 0609 1003, SEB (saaja: EELK Nõo Kogudus)

Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00

Telefon kantseleis: 745 5195
E-post: noo@eelk.ee
Koduleht: www.nookirik.ee

Koguduse õpetaja Mart Jaanson
Tel: 749 3344 (kodus), 5661 1443
E-post: mart.jaanson@eelk.ee

Juhatuse esimees Madis Kanarbik
Tel: 504 6570
E-post: madis.kanarbik@gmail.com