EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse teated 2020

Leader-programmi logo. UUS!

 

 

 

 

Märts 2020

 • P, 1. kl 11.00 Jumalateenistus. Armulaud
 • P, 1. kl 13.45 Pühapäevakoolitund Nõo päevakeskuses
 • P, 8. kl 11.00 Jumalateenistus
 • P, 8. kl 13.00 Kevadise leerikursuse algus kirikus I
 • E, 9. kl 14.00 Piiblitund Nõo hooldekodus
 • N, 12. kl 18.00 Kevadise leerikursuse algus kirikus II
 • P, 15. kl 11.00 Jumalateenistus. Armulaud
 • K, 18. kl 12.00 Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
 • R, 20. kl 12.00 Piiblitund Külaaseme külas
 • R, 20 kl 19.30 Taizé-õhtu kirikus
 • P, 22. kl 11.00 Jumalateenistus
 • P, 29. kl 11.00 Jumalateenistus. Armulaud

Veebruar 2020

 • R, 21. kl 19.30 Taizé-õhtu kirikus
 • P, 23. kl 11.00 Jumalateenistus. Teenib õp Diina Tuulik
 • E, 24. kl 12.00! Iseseisvuspäeva oikumeeniline jumalateenistus. Aastapäevakõne peab arheoloog Martin Malve. Laulavad koorid
 • K, 26. kl 18.00 Palvepäeva jumalateenistus. Armulaud

ÕPETAJA VASTUVÕTUAJAD kiriku käärkambris KOLMAPÄEVAL ja REEDEL kl 9.30–11.30, NELJAPÄEVAL kl 16.00–18.00

 • Pühapäeval, 8. märtsil 2020 kell 13.00 algab kiriku käärkambris meie koguduse kevadine leerikursus. Selleks, et soovi korral saaksid osaleda ka need huvilised, kes sel nädalavahetusel Nõost lahkuvad (nt Nõo Reaalgümnaasiumi õpilased), toimub teine avatund neljapäeval, 12. märtsil kell 18.00 samas. Edasised tunnid lepitakse juba kokku ühiselt.
 • Pühapäeval, 5. jaanuaril 2020 kell 13.45 jätkab Nõo päevakeskuses tööd meie koguduse pühapäevakool, mida viib läbi õpetaja Imbi Tanilsoo. Kõik lapsed on lahkesti oodatud! Info Imbi Tanilsoolt telefonil 525 6607 või e-postil imbitanilsoo@gmail.com, samuti koguduse õpetajalt.
 • Jätkub 2013. aasta detsembris alanud annetuste kogumise aktsioon Nõo Püha Laurentsiuse kiriku ja kõrvalhoone restaureerimise toetuseks. Seisuga 29. november 2019 on annetusi ja toetusi kogunenud 11 488,21 eurot. Sellest summast on kirikusse näitusesiinide paigaldamiseks kulunud 915,84 eurot, kirikuaeda veevarustuse ja kanalisatsioonitrassi rajamiseks vajalikeks arheoloogilisteks uuringuteks 3 060 eurot ning panga teenustasudeks 21,90 eurot. Jääk on 7 490,47 eurot. Annetusi saab endiselt teha nii sularahas koguduse õpetaja kätte kui ka koguduse Swedbanki arvele nr EE11 2200 2210 5844 2062 (saaja: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus). Täname südamest kõiki seniseid ja tulevasi annetajaid!
 • Liikmeannetust 2019. aasta eest saab teha nii sularahas koguduse kantseleis kiriku käärkambris kui ka pangaülekandega (a/a nr EE23 1010 1520 0609 1003 SEB pangas, saaja: EELK Nõo Kogudus, selgitus: „NIMI. Liikmeannetus EELK Nõo kogudusele“). Annetussumma on vaba. Palume kõigil koguduseliikmeil teha oma liikmeannetus hiljemalt 31. detsembriks 2019! Kui soovite oma kogudusele tehtud liikme- või muust annetusest 2020. aastal tulumaksu tagasi saada, siis palun lisage pangaülekande selgitusse oma isikukood.
EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus
Tartu tn 2, 61601 Nõo Tartumaa, reg nr 80210421
A/a EE23 1010 1520 0609 1003 (saaja: EELK Nõo Kogudus)
ANNETUSED KIRIKU JA KÕRVALHOONE RESTAUREERIMISEKS:
A/a EE11 2200 2210 5844 2062 (saaja: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus)
Juhatuse esimees Madis Kanarbik tel 504 6570; e-post madis.kanarbik@gmail.com
Koguduse õpetaja Mart Jaanson tel 745 5195 (kantseleis), 749 3344 (kodus), 5661 1443; e-post mart.jaanson@eelk.ee
Koguduse veebilehekülg www.nookirik.ee

EELK Nõo Püha Laurentsiuse kogudus
Reg nr 80210421
Tartu tänav 2, 61601 Nõo, Tartumaa
A/a nr EE23 1010 1520 0609 1003, SEB (saaja: EELK Nõo Kogudus)

Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00

Telefon kantseleis: 745 5195
E-post: noo@eelk.ee
Koduleht: www.nookirik.ee

Koguduse õpetaja Mart Jaanson
Tel: 749 3344 (kodus), 5661 1443
E-post: mart.jaanson@eelk.ee

Juhatuse esimees Madis Kanarbik
Tel: 504 6570
E-post: madis.kanarbik@gmail.com