EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse teated 2019

Leader-programmi logo

September 2019

 • P, 1. kl 11.00 Jumalateenistus. Armulaud. Kooliminejate õnnistamine
 • P, 8. kl 11.00 Jumalateenistus. Vanavanemate päev
 • E, 9. kl 14.00 Piiblitund Nõo hooldekodus
 • L, 14. kl 12.00 EELK Valga praostkonna piiblipüha Harglas
 • P, 15. kl 11.00 Jumalateenistus. Armulaud
 • P, 22. kl 11.00 Jumalateenistus. Teenib õp Diina Tuulik
 • L, 28. kl 11.00–16.00 üle-eestilise Maal elamise päeva üritused kirikus
 • P, 29. kl 11.00 Mihklipäeva jumalateenistus. Armulaud

August 2019

 • R, 16. kl 19.30 Taizé-õhtu kirikus
 • P, 18. kl 11.00 Jumalateenistus. Armulaud. Teenib õp Diina Tuulik
 • P, 25. kl 11.00 Jumalateenistus. Teenib õp Diina Tuulik

ÕPETAJA VASTUVÕTUAJAD kiriku käärkambris KOLMAPÄEVAL ja REEDEL kl 9.30–11.30, NELJAPÄEVAL kl 16.00–18.00

 • Kirik on teelistele avatud 18.06.–17.08.19 T–R, kl 10.00–15.00 ja L, kl 11.00–15.00. Kel võimalik, palun leidke vähemalt üks päev või osa päevast kiriku valvamiseks. Kirikuvalvajate graafikusse saab oma nime kirja panna kirikus või teatades sellest koguduse õpetajale.
 • 18.–31. augustini viibib koguduse õpetaja Mart Jaanson puhkusel. Teda asendab õp Diina Tuulik (tel 501 0825; e-post diina.tuulik@eelk.ee).
 • Pühapäeval, 12. mail 2019 kell 12.00 avatakse kirikus kunstnik Eve Rae maalide näitus. Näitust saab vaadata kuni 31. juulini. Kuni 18. juunini on kirik avatud õpetaja kõnetundide ajal, alates 18. juunist aga T–R kl 10.00–15.00 ja L kl 11.00–15.00; lisaks pühapäevaste jumalateenistuste eel ja järel ning kokkuleppel.
 • Jätkub 2013. aasta detsembris alanud annetuste kogumise aktsioon Nõo Püha Laurentsiuse kiriku ja kõrvalhoone restaureerimise toetuseks. Seisuga 24. juuni 2019 on annetusi ja toetusi kogunenud 9 725,29 eurot. Sellest summast on kirikusse näitusesiinide paigaldamiseks kulunud 915,84 eurot, kirikuaeda veevarustuse ja kanalisatsioonitrassi rajamiseks vajalikeks arheoloogilisteks uuringuteks 3 060 eurot ning panga teenustasudeks 21,90 eurot. Jääk on 5 727,55 eurot. Annetusi saab endiselt teha nii sularahas koguduse õpetaja kätte kui ka koguduse Swedbanki arvele nr EE11 2200 2210 5844 2062 (saaja: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus). Täname südamest kõiki seniseid ja tulevasi annetajaid!
 • Liikmeannetust 2019. aasta eest saab teha nii sularahas koguduse kantseleis kiriku käärkambris kui ka pangaülekandega (a/a nr EE23 1010 1520 0609 1003 SEB pangas, saaja: EELK Nõo Kogudus, selgitus: „NIMI. Liikmeannetus EELK Nõo kogudusele“). Annetussumma on vaba. Palume kõigil koguduseliikmeil teha oma liikmeannetus hiljemalt 31. detsembriks 2019! Kui soovite oma kogudusele tehtud liikme- või muust annetusest 2020. aastal tulumaksu tagasi saada, siis palun lisage pangaülekande selgitusse oma isikukood.
EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus
Tartu tn 2, 61601 Nõo Tartumaa, reg nr 80210421
A/a EE23 1010 1520 0609 1003 (saaja: EELK Nõo Kogudus)
ANNETUSED KIRIKU JA KÕRVALHOONE RESTAUREERIMISEKS:
A/a EE11 2200 2210 5844 2062 (saaja: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus)
Juhatuse esimees Madis Kanarbik tel 504 6570; e-post madis.kanarbik@gmail.com
Koguduse õpetaja Mart Jaanson tel 745 5195 (kantseleis), 749 3344 (kodus), 5661 1443; e-post mart.jaanson@eelk.ee
Koguduse veebilehekülg www.nookirik.ee

EELK Nõo Püha Laurentsiuse kogudus
Reg nr 80210421
Tartu tänav 2, 61601 Nõo, Tartumaa
A/a nr EE23 1010 1520 0609 1003, SEB (saaja: EELK Nõo Kogudus)

Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00

Telefon kantseleis: 745 5195
E-post: noo@eelk.ee
Koduleht: www.nookirik.ee

Koguduse õpetaja Mart Jaanson
Tel: 749 3344 (kodus), 5661 1443
E-post: mart.jaanson@eelk.ee

Juhatuse esimees Madis Kanarbik
Tel: 504 6570
E-post: madis.kanarbik@gmail.com