EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse teated 2017

Jaanuar 2019

 • T, 1. kl 11.00 Uusaasta jumalateenistus. Armulaud
 • P, 6. kl 11.00 Kolmekuningapäeva jumalateenistus. Armulaud

Detsember 2018

 • P, 16. kl 11.00 III advendi jumalateenistus. Armulaud
 • E, 17. kl 18.00 Nõo koolide advendikontsert kirikus
 • K, 19. kl 12.00 Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
 • R, 21. kl 12.00 Armulauaga jumalateenistus Külaaseme külas
 • R, 21. kl 19.30 Taizé-õhtu kirikus
 • P, 23. kl 11.00 IV advendi jumalateenistus. Leeripüha. Armulaud
 • E, 24. kl 16.00 Jõuluõhtu liturgiline jumalateenistus. Laulab koguduse segakoor
 • T, 25. kl 11.00 I jõulupüha jumalateenistus. Armulaud. Laulavad koguduse segakoor ja Nõo kiriku meesansambel
 • T, 25. kl 14.00 Armulauaga jõulupalvus Nõo hooldekodus. Laulab Nõo kiriku meesansambel
 • K, 26. kl 11.00 II jõulupüha jumalateenistus
 • P, 30. kl 11.00 Jumalateenistus. Armulaud
 • E, 31. kl 18.00 Vana-aastaõhtu jumalateenistus. Armulaud

ÕPETAJA VASTUVÕTUAJAD kiriku käärkambris KOLMAPÄEVAL ja REEDEL kl 9.30–11.30, NELJAPÄEVAL kl 16.00–18.00

 • 26. novembril 2018 algab kiriku pikihoone läänekülje interjööris osaline seinte renoveerimine. Töid teostab OÜ Deckol, muinsuskaitselise järevalve eest vastutab OÜ ARC Projekt. Renoveerimise ajaks suletakse läänepoolne kolmandik pikihoone rõdualusest ruumist kileseinaga. Tööd kestavad maksimaalselt 2018. aasta lõpuni, loodetavasti lõpevad aga varem.
 • Nõo koguduse segakoori harjutused toimuvad sel sügisel igal kolmapäeval algusega kell 18.30 Nõo muusikakoolis. Koori juhatab meie koguduse koorijuht ja organist Ragne Meier. Oodatud on lauljad kõigisse häälerühmadesse!
 • Jätkub 2013. aasta detsembris alanud annetuste kogumise aktsioon Nõo Püha Laurentsiuse kiriku ja kõrvalhoone restaureerimise toetuseks. Seisuga 29. august 2018 on annetusi ja toetusi kogunenud 8 912,38 eurot. Sellest summast on kirikusse näitusesiinide paigaldamiseks kulunud 915,84 eurot, kirikuaeda veevarustuse ja kanalisatsioonitrassi rajamiseks vajalikeks arheoloogilisteks uuringuteks 3 060 eurot ning panga teenustasudeks 21,90 eurot. Jääk on 4 914,64 eurot. Annetusi saab endiselt teha nii sularahas koguduse õpetaja kätte kui ka koguduse Swedbanki arvele nr EE11 2200 2210 5844 2062 (saaja: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus). Täname südamest kõiki seniseid ja tulevasi annetajaid!
 • Liikmeannetust 2018. aasta eest saab teha nii sularahas koguduse kantseleis kiriku käärkambris kui ka pangaülekandega (a/a nr EE23 1010 1520 0609 1003 SEB pangas, saaja: EELK Nõo Kogudus, selgitus: „NIMI. Liikmeannetus EELK Nõo kogudusele“). Annetussumma on vaba.
EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus
Tartu tn 2, 61601 Nõo Tartumaa, reg nr 80210421
A/a EE23 1010 1520 0609 1003 (saaja: EELK Nõo Kogudus)
ANNETUSED KIRIKU JA KÕRVALHOONE RESTAUREERIMISEKS:
A/a EE11 2200 2210 5844 2062 (saaja: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus)
Juhatuse esimees Madis Kanarbik tel 504 6570; e-post madis.kanarbik@gmail.com
Koguduse õpetaja Mart Jaanson tel 745 5195 (kantseleis), 749 3344 (kodus), 5661 1443; e-post mart.jaanson@eelk.ee
Koguduse veebilehekülg www.nookirik.ee

EELK Nõo Püha Laurentsiuse kogudus
Reg nr 80210421
Tartu tänav 2, 61601 Nõo, Tartumaa
A/a nr EE23 1010 1520 0609 1003, SEB (saaja: EELK Nõo Kogudus)

Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00

Telefon kantseleis: 745 5195
E-post: noo@eelk.ee
Koduleht: www.nookirik.ee

Koguduse õpetaja Mart Jaanson
Tel: 749 3344 (kodus), 5661 1443
E-post: mart.jaanson@eelk.ee

Juhatuse esimees Madis Kanarbik
Tel: 504 6570
E-post: madis.kanarbik@gmail.com