EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse teated 2020

Leader-programmi logo. UUS!

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktoober 2020

  • P, 25. okt kell 11.00 Misjonipüha jumalateenistus. Teenib õp Diina Tuulik
  • N, 29. okt kell 17.00 Leeritund kirikus
  • L, 31. okt kell 11.00 Usupuhastuspüha jumalateenistus

Õpetaja kõnetunnid kiriku kantseleis (käärkambris) kolmapäeviti ja reedeti kell 9.30–12.30 ning neljapäeviti kell 16.00–18.00

  • Õp Mart Jaanson on korralisel puhkusel 3.–30. oktoobrini 2020. Sellal asendab teda õp Diina Tuulik (tel 501 0825, e-post diina.tuulik@eelk.ee).
  • Lõppes 2013. aasta detsembris alanud annetuste kogumise aktsiooni esimene etapp Nõo Püha Laurentsiuse kiriku ja kõrvalhoone restaureerimise toetuseks. Seisuga 24. juuni 2020 oli annetusi ja toetusi kogunenud 11 899,21 ‬eurot. Sellest summast on kirikusse näitusesiinide paigaldamiseks kulunud 915,84 eurot, kirikuaeda veevarustuse ja kanalisatsioonitrassi rajamiseks vajalikeks arheoloogilisteks uuringuteks 3 060 eurot ning panga teenustasudeks 21,90 eurot. Jääk 7 901,47 eurot on kasutatud kiriku interjööri rõdualuste seinte ja lagede renoveerimiseks. 12. augustil 2020 kuulutati välja annetuste kogumise teine etapp. Nimelt on üsna täpselt teada vajalik summa pikihoone ülejäänud seinte ja võlvide, rõdupõrandate ja -treppide renoveerimiseks, see on 50 000 eurot. Annetusi saab, nagu ennegi, teha nii sularahas koguduse õpetaja kätte kui ka koguduse Swedbanki arvele nr EE11 2200 2210 5844 2062 (saaja: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus). Täname südamest kõiki seniseid ja tulevasi annetajaid!
  • Liikmeannetust 2020. aasta eest saab teha nii sularahas koguduse kantseleis kiriku käärkambris kui ka pangaülekandega (a/a nr EE23 1010 1520 0609 1003 SEB pangas, saaja: EELK Nõo Kogudus, selgitus: „NIMI. Liikmeannetus EELK Nõo kogudusele“). Annetussumma on vaba. Palume kõigil koguduseliikmeil teha oma liikmeannetus hiljemalt 31. detsembriks 2020! Kui soovite oma kogudusele tehtud liikme- või muust annetusest 2021. aastal tulumaksu tagasi saada, siis palun lisage pangaülekande selgitusse oma isikukood.
EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus
Tartu tn 2, 61601 Nõo Tartumaa, reg nr 80210421
A/a EE23 1010 1520 0609 1003 (saaja: EELK Nõo Kogudus)
ANNETUSED KIRIKU JA KÕRVALHOONE RESTAUREERIMISEKS:
A/a EE11 2200 2210 5844 2062 (saaja: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus)
Juhatuse esimees Madis Kanarbik tel 504 6570; e-post madis.kanarbik@gmail.com
Koguduse õpetaja Mart Jaanson tel 745 5195 (kantseleis), 749 3344 (kodus), 5661 1443; e-post mart.jaanson@eelk.ee
Koguduse veebilehekülg www.nookirik.ee

EELK Nõo Püha Laurentsiuse kogudus
Reg nr 80210421
Tartu tänav 2, 61601 Nõo, Tartumaa
A/a nr EE23 1010 1520 0609 1003, SEB (saaja: EELK Nõo Kogudus)

Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00

Telefon kantseleis: 745 5195
E-post: noo@eelk.ee
Koduleht: www.nookirik.ee

Koguduse õpetaja Mart Jaanson
Tel: 749 3344 (kodus), 5661 1443
E-post: mart.jaanson@eelk.ee

Juhatuse esimees Madis Kanarbik
Tel: 504 6570
E-post: madis.kanarbik@gmail.com