EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse teated 2020

Leader-programmi logo. UUS!

 

 

 

 

 

 

 

 

August 2020

 • E–L, 10.–15. aug EELK Nõo koguduse kuulutusnädal (vt kava allpool)
 • P, 16. aug kl 11.00 Jumalateenistus. Armulaud. Hans Wühneri päev
 • P, 16. aug kl 14.00 X Hans Wühneri päeva rahvapidu Keeri külas perekond Kuusikute taluõuel
 • P, 16. aug kl 17.00 Küünalde süütamine Hans Wühneri perekonna hauaplatsil Nõo kalmistul
 • R, 21. aug kl 19.30 Taizé-palvus kirikus
 • P, 23. aug Jumalateenistus
 • P, 30. aug Jumalateenistus. Armulaud. Kooliminejate õnnistamine

Õpetaja kõnetunnid kiriku kantseleis (käärkambris) kolmapäeviti ja reedeti kell 9.30–12.30 ning neljapäeviti kell 16.00–18.00

 • Sel suvel on meie kirik „Teeliste kirikute“ projekti raames avatud 16.06.–15.08.20 teisipäevast reedeni kell 10.00–15.00 ja laupäeval kell 11.00–15.00. Pärast interjööriremondi lõppu alates 7. juulist vajame, nagu ikka, vabatahtlikke kirikuvalvajaid. Armas lugeja, kui soovid päeva või mõned tunnid mööda saata kirikut valvates, siis anna palun sellest teada koguduse õpetajale!
 • Pühapäeval, 9. augustil toimub meie kirikus leeri mälestuspäev. Mälestuspäevale on oodatud kõik, kes soovivad meenutada oma leeriõnnistamise päeva, olgu sellest siis möödas 65, 60, 50 või mõne väiksema ümmarguse arvu võrra aastaid. Palun andke oma tulekust aegsasti teada koguduse õpetajale!
 • EELK Nõo koguduse kuulutusnädal toimub 2020. aastal järgmise kava alusel.
  E, 10.08. kl 18.00 Koguduse nimepäeva armulauaga jumalateenistus. Jutlustab EELK Rapla koguduse õpetaja ja Lääne-Harju praostkonna abipraost Mihkel Kukk.
  T, 11.08. kl 18.00 Jumalateenistus. Jutlustab EELK Valga praostkonna vikaardiakon Urmas Saupõld.
  K, 12.08. kl 18.00 Jumalateenistus. Jutlustab EELK Tartu Maarja koguduse õpetaja ja Rannu Püha Martini koguduse hooldajaõpetaja Timo Švedko. Laulab Nõo kiriku meesansambel
  N, 13.08. kl 12.00 EELK Valga praostkonna laevareis Emajõel ja jumalateenistus Limnoloogiakeskuse terrassil
  R, 14.08. EELK Valga praostkonna Kirikuöö Nõo Püha Laurentsiuse kirikus:
  kl 18.00 Orelikontsert. Esineb Marju Riisikamp
  kl 19.00 Võimalus tutvuda kirikuga, käia kirikutornis
  kl 19.30 Laulab Nõo koguduse segakoor Ragne Meieri juhatusel
  kl 20.00 Taizé-palvus kirikus
  kl 21.00–22.00 Võimalus tutvuda kirikuga, käia kirikutornis
  L, 15.08. kl 18.00 Kirikukontsert. Esineb EAÕK Tartu Pühade Aleksandrite Koguduse koor. Kõlab õigeusu liturgiline muusika
  Pühapäeval, 16. agustil toimub Nõo kihelkonnas X Hans Wühneri päev. Kava on tavapärane:
  kl 11.00 jumalateenistus Nõo Püha Laurentsiuse kirikus
  kl 14.00 rahvapidu Keeri külas Kuusikute taluõuel
  kl 17.00 küünalde süütamine Hans Wühneri perekonna hauaplatsil Nõo surnuaial
 • Jätkub 2013. aasta detsembris alanud annetuste kogumise aktsioon Nõo Püha Laurentsiuse kiriku ja kõrvalhoone restaureerimise toetuseks. Seisuga 24. juuni 2020 on annetusi ja toetusi kogunenud 11 899,21 ‬eurot. Sellest summast on kirikusse näitusesiinide paigaldamiseks kulunud 915,84 eurot, kirikuaeda veevarustuse ja kanalisatsioonitrassi rajamiseks vajalikeks arheoloogilisteks uuringuteks 3 060 eurot ning panga teenustasudeks 21,90 eurot. Jääk on 7 901,47 eurot. Annetusi saab endiselt teha nii sularahas koguduse õpetaja kätte kui ka koguduse Swedbanki arvele nr EE11 2200 2210 5844 2062 (saaja: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus). Täname südamest kõiki seniseid ja tulevasi annetajaid!
 • Liikmeannetust 2020. aasta eest saab teha nii sularahas koguduse kantseleis kiriku käärkambris kui ka pangaülekandega (a/a nr EE23 1010 1520 0609 1003 SEB pangas, saaja: EELK Nõo Kogudus, selgitus: „NIMI. Liikmeannetus EELK Nõo kogudusele“). Annetussumma on vaba. Palume kõigil koguduseliikmeil teha oma liikmeannetus hiljemalt 31. detsembriks 2020! Kui soovite oma kogudusele tehtud liikme- või muust annetusest 2021. aastal tulumaksu tagasi saada, siis palun lisage pangaülekande selgitusse oma isikukood.
EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus
Tartu tn 2, 61601 Nõo Tartumaa, reg nr 80210421
A/a EE23 1010 1520 0609 1003 (saaja: EELK Nõo Kogudus)
ANNETUSED KIRIKU JA KÕRVALHOONE RESTAUREERIMISEKS:
A/a EE11 2200 2210 5844 2062 (saaja: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus)
Juhatuse esimees Madis Kanarbik tel 504 6570; e-post madis.kanarbik@gmail.com
Koguduse õpetaja Mart Jaanson tel 745 5195 (kantseleis), 749 3344 (kodus), 5661 1443; e-post mart.jaanson@eelk.ee
Koguduse veebilehekülg www.nookirik.ee

EELK Nõo Püha Laurentsiuse kogudus
Reg nr 80210421
Tartu tänav 2, 61601 Nõo, Tartumaa
A/a nr EE23 1010 1520 0609 1003, SEB (saaja: EELK Nõo Kogudus)

Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00

Telefon kantseleis: 745 5195
E-post: noo@eelk.ee
Koduleht: www.nookirik.ee

Koguduse õpetaja Mart Jaanson
Tel: 749 3344 (kodus), 5661 1443
E-post: mart.jaanson@eelk.ee

Juhatuse esimees Madis Kanarbik
Tel: 504 6570
E-post: madis.kanarbik@gmail.com