EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse teated 2017

Veebruar 2018

 • P, 18. kl 11.00 Jumalateenistus. Armulaud. Teenib õp Diina Tuulik
 • T, 20. kl 16.00 Piiblitund Nõo hooldekodus
 • K, 21. kl 12.00 Piibli- ja laulutund Meeri seltsimajas
 • K, 21. kl 18.00 Leeritund kiriku käärkambris
 • L, 24. kl 12.00 Eesti Vabariigi 100. juubeli oikumeeniline jumalateenistus. Laulavad segakoor Vega, Nõo koguduse segakoor ja Nõo kiriku meesansambel
 • P, 25. kl 11.00 Jumalateenistus
 • T, 27. kl 15.30 Piiblitund Nõgiaru raamatukogus
 • K, 28. kl 18.00 Leeritund kiriku käärkambris

ÕPETAJA VASTUVÕTUAEG kiriku käärkambris KOLMAPÄEVAL ja REEDEL kl 9.30–11.30

 • Alates 12. novembrist 2017 saab kirikusaalis ja -rõdul vaadata norra fotograafi Anne Helene Gjelstadi Kihnu-ainelist fotonäitust “Suur süda–tugevad käed”. Kirikusse pääseb näitust vaatama kolmapäeviti ja reedeti kell 9.30–11.30, pühapäeviti kell 10.00–12.30 ning kokkuleppel koguduse õpetajaga.
 • Jätkub 2013. aasta detsembris alanud annetuste kogumise aktsioon Nõo Püha Laurentsiuse kiriku ja kõrvalhoone restaureerimise toetuseks. Seisuga 3. detsember 2017 on annetusi ja toetusi kogunenud 7 109,03 eurot. Sellest summast on kirikusse näitusesiinide paigaldamiseks kulunud 915,84 eurot, kirikuaeda veevarustuse ja kanalisatsioonitrassi rajamiseks vajalikeks arheoloogilisteks uuringuteks 3 060 eurot ning panga teenustasudeks 16,70 eurot. Jääk on 3 116,49 eurot. Annetusi saab endiselt teha nii sularahas koguduse õpetaja kätte kui ka koguduse Swedbanki arvele nr EE11 2200 2210 5844 2062 (saaja: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus).
  Täname südamest kõiki seniseid ja tulevasi annetajaid!
 • Liikmeannetust 2018. aasta eest saab teha nii sularahas koguduse kantseleis kiriku käärkambris kui ka pangaülekandega (a/a nr EE23 1010 1520 0609 1003 SEB pangas, saaja: EELK Nõo Kogudus, selgitus: „NIMI. Liikmeannetus EELK Nõo kogudusele“). Annetussumma on vaba.
EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus
Tartu tn 2, 61601 Nõo Tartumaa, reg nr 80210421
A/a EE23 1010 1520 0609 1003 (saaja: EELK Nõo Kogudus)
ANNETUSED KIRIKU JA KÕRVALHOONE RESTAUREERIMISEKS:
A/a EE11 2200 2210 5844 2062 (saaja: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus)
Juhatuse esimees Madis Kanarbik tel 504 6570; e-post madis.kanarbik@gmail.com
Koguduse õpetaja Mart Jaanson tel 745 5195 (kantseleis), 749 3344 (kodus), 5661 1443; e-post mart.jaanson@eelk.ee
Koguduse veebilehekülg www.nookirik.ee

EELK Nõo Püha Laurentsiuse kogudus
Reg nr 80210421
Tartu tänav 2, 61601 Nõo, Tartumaa
A/a nr EE23 1010 1520 0609 1003, SEB (saaja: EELK Nõo Kogudus)

Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00

Telefon kantseleis: 745 5195
E-post: noo@eelk.ee
Koduleht: www.nookirik.ee

Koguduse õpetaja Mart Jaanson
Tel: 749 3344 (kodus), 5661 1443
E-post: mart.jaanson@eelk.ee

Juhatuse esimees Madis Kanarbik
Tel: 504 6570
E-post: madis.kanarbik@gmail.com