EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse teated 2021

Leader-programmi logo. UUS! Väike

Leader-programmi logo koguduse veebilehele. Väike

 

 

 

 

Aprill 2021

 • N, 1. kl 18.00 Suure Neljapäeva jumalateenistus (vt salvestist siit)
 • R, 2. kl 11.00 Suure Reede jumalateenistus (vt salvestist siit)
 • P, 4. kl 11.00 I ülestõusmispüha jumalateenistus (vt salvestist siit)
 • E, 5. kl 18.00 II ülestõusmispüha jumalateenistus (vt salvestist siit)
 • P, 11. kl 11.00 Jumalateenistus. Martin Lipu päev
 • R, 16. kl 19.30 Taizé-palvus kirikus
 • P, 18. kl 11.00 Jumalateenistus. Armulaud
 • P, 18. kl 12.30 Koguduse täiskogu koosolek
 • P, 25. kl 11.00 Jumalateenistus
 • P, 25. kl 11.00 Jumalateenistus

Märts 2021

 • P, 7. märts kl 11.00 Jumalateenistus (vt salvestist siit)
 • P, 14. märts kl 11.00 Jumalateenistus (vt salvestist siit)
 • P, 14. märts kl 13.00 Kevadise leerikursuse algus. Info koguduse õpetajalt
 • P, 21. märts kl 11.00 Jumalateenistus (vt salvestist siit)
 • P, 28. märts kl 11.00 Palmipuudepüha jumalateenistus (vt salvestist siit)

Kirik avatud P, 10.00–13.00, T–R, 10.00–13.00 ja 16.00–19.00 ning kokkuleppel koguduse õpetajaga

Õpetaja kõnetunnid kiriku kantseleis (käärkambris) kolmapäeviti ja reedeti kell 9.30–12.30 ning neljapäeviti kell 16.00–18.00

 • Pühapäeval, 18. aprillil 2021 pärast 11.00 algavat jumalateenistust (u kell 12.30) palub EELK Nõo koguduse juhatus kõiki koguduse liikmeid kirikusse koguduse täiskogu koosolekule. Koosolekul valitakse ajavahemikuks 2021–2024 uus koguduse nõukogu. Palume kõigil koosolekule tulejail eelnevalt kontrollida oma liikmelisust koguduse õpetaja juures (kontakte vt kirikuteadetest).
 • 2021. aasta aprilli lõpuni saab meie kirikus vaadata Alari Allika maalide näitust. Näitus on avatud ülalnäidatud aegadel.
 • 12. augustil 2020 kuulutati välja Nõo Püha Laurentsiuse kiriku restaureerimise toetuseks annetuste kogumise teine etapp. Seisuga 5. märts 2021 on annetusi laekunud 1090 eurot. Annetusi saab, nagu ennegi, teha nii sularahas koguduse õpetaja kätte kui ka koguduse Swedbanki arvele nr EE11 2200 2210 5844 2062 (saaja: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus). Täname südamest kõiki seniseid ja tulevasi annetajaid!
 • Liikmeannetust 2021. aasta eest saab teha nii sularahas koguduse kantseleis kiriku käärkambris kui ka pangaülekandega (a/a nr EE23 1010 1520 0609 1003 SEB pangas, saaja: EELK Nõo Kogudus, selgitus: „NIMI. Liikmeannetus EELK Nõo kogudusele“). Annetussumma on vaba. Palume kõigil koguduseliikmeil teha oma liikmeannetus hiljemalt 31. detsembriks 2021! Kui soovite oma kogudusele tehtud liikme- või muust annetusest 2022. aastal tulumaksu tagasi saada, siis palun lisage pangaülekande selgitusse oma isikukood.
EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus
Tartu tn 2, 61601 Nõo Tartumaa, reg nr 80210421
A/a EE23 1010 1520 0609 1003 (saaja: EELK Nõo Kogudus)
ANNETUSED KIRIKU JA KÕRVALHOONE RESTAUREERIMISEKS:
A/a EE11 2200 2210 5844 2062 (saaja: EELK Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus)
Juhatuse esimees Madis Kanarbik tel 504 6570; e-post madis.kanarbik@gmail.com
Koguduse õpetaja Mart Jaanson tel 745 5195 (kantseleis), 749 3344 (kodus), 5661 1443; e-post mart.jaanson@eelk.ee
Koguduse veebilehekülg www.nookirik.ee

EELK Nõo Püha Laurentsiuse kogudus
Reg nr 80210421
Tartu tänav 2, 61601 Nõo, Tartumaa
A/a nr EE23 1010 1520 0609 1003, SEB (saaja: EELK Nõo Kogudus)

Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00

Telefon kantseleis: 745 5195
E-post: noo@eelk.ee
Koduleht: www.nookirik.ee

Koguduse õpetaja Mart Jaanson
Tel: 749 3344 (kodus), 5661 1443
E-post: mart.jaanson@eelk.ee

Juhatuse esimees Madis Kanarbik
Tel: 504 6570
E-post: madis.kanarbik@gmail.com