R, 24.02.17 kl 12.00 Eesti Vabariigi 99. sünnipäeva palvus
P, 26.02.17 kl 11.00 jumalateenistus
Kiriku kooriruumis saab K ja R, 9.30–11.30, P, 10.00–12.30 ning kokkuleppel vaadata näitust "Praost Harald Tammur 100"

EELK Nõo Püha Laurentsiuse kogudus
Reg nr 80210421
Tartu tänav 2, 61601 Nõo, Tartumaa
A/a nr EE23 1010 1520 0609 1003, SEB (saaja: EELK Nõo Kogudus)

Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00

Telefon kantseleis: 745 5195
E-post: noo@eelk.ee
Koduleht: www.nookirik.ee

Koguduse õpetaja Mart Jaanson
Tel: 749 3344 (kodus), 5661 1443
E-post: mart.jaanson@eelk.ee

Juhatuse esimees Madis Kanarbik
Tel: 504 6570
E-post: madis.kanarbik@gmail.com