P, 29.01.17 kl 11.00 armulauaga jumalateenistus
Kiriku kooriruumis saab K ja R, 9.30–11.30, P, 10.00–12.30 ning kokkuleppel õpetajaga vaadata näitust "Praost Harald Tammur 100"
Ilmunud on Rahutegija nr 41 (vt ülal "Rahutegija")

EELK Nõo Püha Laurentsiuse kogudus
Reg nr 80210421
Tartu tänav 2, 61601 Nõo, Tartumaa
A/a nr EE23 1010 1520 0609 1003, SEB (saaja: EELK Nõo Kogudus)

Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00

Telefon kantseleis: 745 5195
E-post: noo@eelk.ee
Koduleht: www.nookirik.ee

Koguduse õpetaja Mart Jaanson
Tel: 749 3344 (kodus), 5661 1443
E-post: mart.jaanson@eelk.ee

Juhatuse esimees Madis Kanarbik
Tel: 504 6570
E-post: madis.kanarbik@gmail.com